Terminy matur 2020

Harmonogram
Część pisemna egzaminu maturalnego

  Czerwiec

Godzina 9:00

Godzina 14:00

8

Poniedziałek
Sala 1 (178)
170 min.

język polski – pp

 

8

Poniedziałek
Sala 2 (001)
170 min.

język polski – pp

 

8

Poniedziałek
Sala 1 (178)
180 min.

 

język polski – pr

9

Wtorek
Sala 1 (178)
170 min.

matematyka – pp

 

9

Wtorek
Sala 2 (001)
170 min.

matematyka – pp

9

Wtorek Sala
3 (16)
170 min.

matematyka – pp

10

Środa
Sala 1 (178)
120 min.

język angielski – pp

10

Środa
Sala 2 (001)
120 min.

język angielski – pp

10

Środa
Sala 3 (16)
120 min.

język angielski – pp

10

Środa
Sala 1 (178)
150 min.

język angielski – pr

15

Poniedziałek
Sala 1 (178)
180 min.

matematyka – pr

16

Wtorek 
Sala 1 (178)
180 min.

biologia – pr

16

Wtorek 
Sala 1 (178)
180 min.

Wiedza o społeczeństwie – pr

19

Piątek
Sala 1 (178)
180 min.

Geografia – pr

20,21 – sobota, niedziela

24

Środa
Sala 1 (178)
180 min.

Historia – pr

Informacja:
Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego do 11 sierpnia 2020 r.