Author
wpadmin

100 rocznica urodzin św. Jana Pawła II

„Zadaniem każdego człowieka jest być twórcą własnego życia: człowiek ma uczynić z niego arcydzieło sztuki.”                                                                                   (Jan Paweł II, List do artystów, 1999 r.) 18 […]