Oferta szkoły

Zespół Szkół im. K.K. Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej
ogłasza nabór do następujących typów szkół
na rok szkolny 2022/2023

W roku szkolnym 2022/2023 proponujemy naukę w danych typach szkół

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

KLASA MUNDUROWA

Rozszerzenia:   j. polski, historia, j. obcy
Języki obce: j. angielski  lub  j. niemiecki  
Dodatkowe zajęcia: zajęcia z funkcjonariuszami służb mundurowych, kursy samoobrony.

Nauka w klasie mundurowej umożliwia zdobycie  rzetelnej wiedzy wymaganej w dalszej edukacji, w zawodach związanych ze służbami mundurowymi. Oprócz przedmiotów ogólnokształcących zdobędziesz wiedzę z zakresu zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, prawa policyjnego i trochę innych dodatkowych umiejętności.

KLASA OPIEKUŃCZO -SOCJALNA

Rozszerzenia: geografia, biologia,  j. obcy
Języki obce: j. angielski, j. niemiecki

Dodatkowe zajęcia: współpraca z Małopolskim Szkolnym Związkiem Sportowym, lokalnym stowarzyszeniem RUN Team Dąbrowa Tarnowska oraz klubami fitness.

Dzięki rozszerzeniom biologii, chemii oraz języka obcego, ukończenie klasy daje dobre podstawy do podjęcia studiów na Akademii Wychowania Fizycznego, medycynie, farmacji, ekologii, weterynarii, biotechnologii, fizykoterapii. Profil daje dużo możliwości rozwijania zainteresowań naukami przyrodniczymi, podnosi poziom cech motorycznych, umożliwia poznanie prawidłowego wzorca ruchowego, jako podstawy do dalszego rozwoju sportowca. Nauka w tym profilu pogłębia wiedzę o układzie ruchu człowieka, budowie jednostki treningowej oraz przybliża specyfikę pracy fizjoterapeuty.

TECHNIKUM NR 1

TECHNIK EKONOMISTA
Rozszerzenia: matematyka
Języki obce: j. angielski, j. niemiecki

TECHNIK HANDLOWIEC
Rozszerzenia: geografia
Języki obce: j. angielski, j. niemiecki

TECHNIK LOGISTYK
Rozszerzenia: matematyka
Języki obce: j. angielski, j. niemiecki

TECHNIK INFORMATYK
Rozszerzenia: matematyka
Języki obce: j. angielski, j. niemiecki

TECHNIK HOTELARSTWA
Rozszerzenia: język angielski
Języki obce: j. angielski, j. niemiecki


TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
Rozszerzenia: biologia, język obcy
Języki obce: j. angielski, j. niemiecki

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

W tej szkole możesz zdobyć pełne kwalifikacje w wybranym przez ciebie zawodzie, w 3-letnim cyklu nauczania w szkole i u wybranego przez Ciebie pracodawcę. Umożliwiamy także zdobywanie dodatkowych kwalifikacji w ramach organizowanych kursów.
W zakresie Szkoły Branżowej I stopnia kształcimy uczniów we wszystkich zawodach występujących na rynku pracy.
Warunkiem przyjęcia jest zawarcie umowy dotyczącej kształcenia praktycznego z wybranym przez ucznia zakładem pracy.