Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „Jesienne Spotkanie z poezją”

W dniu 23 listopada 2016 r. odbył się Międzyszkolny Konkurs Recytatorski zorganizowany pod hasłem „Jesienne Spotkanie z poezją”. Na spotkaniu obecny był pan Dyrektor Jan Kilian, oraz pani Dyrektor Urszula Banaś, którzy serdecznie powitali przybyłych gości, a byli nimi uczniowie z Gimnazjum nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej, z Gimnazjum w Oleśnie, w Gruszowie Wielkim oraz w Radgoszczy wraz z opiekunami.

Uczestnicy recytowali utwory Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Wisławy Szymborskiej, Czesława Miłosza i ks.Jana Twardowskiego. Deklamacje były niezwykłe, interpretacje wierszy dojrzałe dostarczające wszystkim wielu wzruszeń.

Recytujących nagrodzono dyplomami. Jury w składzie: Małgorzata Zielińska, Monika Dojka, Barbara Smaś, Barbara Gawlik-nauczyciel języka polskiego w Gimnazjum w Oleśnie, wyłoniło zwycięzców:

miejsce I zajęła Paulina Labak z Gimnazjum nr 1 w Radgoszczy im. Jana Pawła II,
miejsce II Weronika Machacz z Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Oleśnie,
miejsce III exaequo zajęły: Aneta Tekielak z Gimnazjum w Gruszowie Wielkim, Gabriela Kuta z Gimnazjum im. Jerzego Brauna w Dąbrowie Tarnowskiej.

Dodatkowo przyznano dwa wyróżnienia dla następujących uczniów: Patrycji Piaseckiej uczennicy Gimnazjum w Gruszowie Wielkim oraz dla Anny Błocho uczennicy Gimnazjum nr 1 w Radgoszczy. Konkurs uświetnił występ muzyczno-wokalny naszej młodzieży.

Dziękujemy serdecznie wszystkim za udział w konkursie, nauczycielom Gimnazjów za przygotowanie uczestników i opiekę nad nimi.

Organizatorzy:
Monika Dojka,
Małgorzata Zielińska,
Barbara Smaś.