KONKURS Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH

KONKURS Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych do udziału w KONKURSIE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO na temat: „DEUTSCH MACHT SPAß”.

Konkurs obejmuje rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego, reagowanie językowe oraz test leksykalno – gramatyczny. Zakres materiału i umiejętności objęty jest podstawą programową gimnazjum.

 Założenia ogólne:

 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów gimnazjów z terenu powiatu dąbrowskiego.
 • Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej.
 • Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 • Konkurs odbywa się w jednej grupie zaawansowania.
 • Konkurs obejmuje jeden etap – szkolny.

Cele konkursu:

 • Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań językiem niemieckim.
 • Kształtowanie podstawowych umiejętności lingwistycznych i komunikacyjnych.
 • Stworzenie uczestnikom możliwości sprawdzenia posiadanej wiedzy i wyłonienie uczniów z najlepszą znajomością języka niemieckiego i wiedzy o krajach niemieckojęzycznych.
 • Pogłębienie motywacji do nauki języka niemieckiego i umacnianie wiary we własne siły.
 • Promocja języka niemieckiego.

Konkurs odbędzie się pod kierunkiem p. mgr Hanny Jamka  w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej, dnia 15.03.2017 r, tj. środa o godzinie 10.00 w sali 001. Przewidywany czas trwania egzaminu ok. 90 min.

Laureaci I-ego,  II-ego  oraz III-ego miejsca zostaną objęci priorytetem w rekrutacji do naszej szkoły.

Zgłoszenia uczestników proszę kierować do końca lutego 2017 r. do sekretariatu szkoły.

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu znajdą Państwo na stronie internetowej naszej szkoły: http://www.zsp2.miasto.net.pl/

Zalecana bibliografia:

 • Bęza Stanisław. Eine kleine Landeskunde deutschsprachiger Länder. Warszawa 1995.
 • Nietrzebka Maciej. Grammatik „Alles klar“ – Gramatyka języka niemieckiego. WSiP. Warszawa. 2004.
 • Tkaczyk Krzysztof. Grammatik für dich. WSiP. Warszawa. 2006.