Wyniki szkolnego konkursu logistycznego.

08 grudnia 2016 r. o godzinie 9.40 odbył się w naszej szkole konkurs logistyczny przygotowany przez panią Hannę Jamka.
Konkurs obejmował zakres materiału z  kwalifikacji A.30,  A.31 oraz A.32:
A.30. – Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania.
A.31. – Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych.
A.32. – Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach gospodarczych i administracyjnych.

Konkurs  trwał 45 min i obejmował test jednokrotnego wyboru zawierający pytania teoretyczne jak i krótkie zadania praktyczne. (50 pytań po 1 pkt).  Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymali punkty wg szkolnego systemu punktacyjnego dotyczącego udziału w konkursach szkolnych oraz ocenę cząstkową celującą. Pozostali uczestnicy otrzymali punkty dodatnie za udział w konkursie.

LAUREACI:

Krystian Fijał II TL 41 pkt
Artur Łysik II TL 39 pkt
Damian Gądek II TL 38 pkt
Kamil Czekaj II TL 38 pkt
 
POZOSTALI UCZESTNICY:

Paweł Bartoń III TL 37 pkt
Aleksandra Baran III TL 37 pkt
Karol Kseń II TL 36 pkt
Patryk Ryk II TL 36 pkt
Ewelina Pyzik III TL 35 pkt
Sebastian Kądzielawa III TL 35 pkt
Monika Grzesik II TL 35 pkt
Arkadiusz Smoła II TL 35 pkt
Michał Pikul II TL 34 pkt
Aneta Witek III TL 33 pkt
Gabriela Bania II TL 33 pkt
Iwona Kot III TL 32 pkt
Aleksander Kozaczka III TL 32 pkt
Adrian Stach III TL 31 pkt
Norbert Golema III TL 31 pkt
Sebastian Grabka III TL 30 pkt
Aleksandra Lichorobiec III TL 30 pkt
Tomasz Wszół III TL 29 pkt
Mateusz Pikul III TL 28 pkt

Serdecznie dziękujemy, gratulujemy i zapraszamy ponownie!
Hanna Jamka