Wolontariusze z życzeniami Bożonarodzeniowymi w Hospicjum i Domu Pomocy Społecznej.

W dniu 22 grudnia 2017r. wolontariusze naszej szkoły udali się z życzeniami Bożonarodzeniowymi do chorych i pensjonariuszy Hospicjum i Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej.
Wolontariuszom towarzyszył Pan dyrektor mgr inż. Jan Kiljan, który na ręce Pani dyrektor mgr Urszuli Mróz złożył życzenia Bożonarodzeniowe. Ciepłe i pełne serdeczności słowa skierował również do wszystkich chorych i pensjonariuszy życząc im dużo zdrowia, pokoju serca i Błogosławionych Świąt.
Następnie wolontariusze udali się do chorych i pensjonariuszy przekazując im życzenia świąteczne wraz ze stroikami wykonanymi przez uczniów naszej szkoły i słodkimi upominkami. Chwile te przepełnione wzruszeniami uświetnione zostały śpiewem kolęd wykonanych przez wolontariuszki.
Wszystkim wolontariuszom, uczniom biorących udział w konkursie na najpiękniejszy stroik Bożonarodzeniowy jak i sponsorom słodkich upominków składamy serdeczne podziękowania za wrażliwość i umiejętne pochylanie się nad drugim człowiekiem.

Dyrekcja i opiekunowie