WYJAZD NA LODOWISKO

Dnia 15 lutego 2017 r. odbył się integracyjny wyjazd uczniów z klas 1 LP, II Tl oraz III LP na łyżwy do Dębicy. Brało w nim udział 21 osób wraz z opiekunami panią Hanna Jamka ora panią Agnieszką Szułakiewicz.

Celem wyjazdu było:
– integracja społeczności szkolnej z różnych klas,
– wszechstronne doskonalenie sprawności fizycznej,
– promocja zdrowia,
– propagowanie łyżwiarstwa jako formy aktywnego spędzania wolnego czasu,
– rozwijanie indywidualnych zainteresowań,
– pokonywanie własnych słabości i lęków,
– rozwijanie umiejętności w dążeniu do celu,
  hartowanie i uodpornienie organizmu,
– utrwalenie podstawowych zasad bezpieczeństwa na lodowisku.

Cele wyjazdu zostały zrealizowane. Dzieci aktywnie uczestniczyły w realizacji programu. Dodatkowo była to okazja do wzajemnego zapoznania. Większość przekonała się, iż łyżwiarstwo jest trudną technicznie dyscypliną sportową, która wymaga wielkiego nakładu pracy i samozaparcia w dążeniu do celu.
Opracowała: Hanna Jamka