Sprawozdanie z Konkursu Języka Niemieckiego

Sprawozdanie z Konkursu Języka Niemieckiego przeprowadzonego wśród uczniów gimnazjalnych pod hasłem

 „Deutsch ist In”

 Konkurs odbył się 15 marca 2017 r.  w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej.

W konkursie wzięło udział  6 uczniów z 4 szkół gimnazjalnych:

– Gimnazjum Nr 1 im. Jerzego Brauna w Dąbrowie Tarnowskiej

– Gimnazjum w Radgoszczy

– Gimnazjum w Podlipiu

– Gimnazjum w Luszowicach

Wyniki uczniów przedstawiają się następująco:

  1. miejsce Nadia Gierczyńska  69/72 pkt    95 %
  2. miejsce Julia Gadawska       68/72         94%
  3. miejsce Kinga Golemo  68/72         94%
  4. miejsce Aleksandra Sołtys 65/72          90%
  5. Patrycja Piwowarczyk 40/72           55%
  6. Justyna Kazibut  29/72          40%

Konkurs obejmował rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego, reagowanie językowe oraz test leksykalno – gramatyczny. Zakres materiału i umiejętności objęty był podstawą programową gimnazjum.

Maksymalna liczba punktów testu to 72.

Zadania konkursowe przygotowała, przeprowadziła oraz oceniła p. mgr Hanna Jamka

Prace są do wglądu u nauczyciela.

Laureaci pierwszych trzech miejsc ( 4 osoby) otrzymają dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  w Dąbrowie Tarnowskiej mgr inż. Jana Kiljana.

Po odbiór nagród zapraszamy podczas Dnia Otwartego ZSP 2 tj. 26 kwietnia 2017 roku.

Hanna Jamka