Spotkanie z szefem Wydziału Rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień

Dnia 20 marca 2017 r. w ZSP 2 odbyło się spotkanie klasy I LP o profilu mundurowym oraz klasy  I TE z szefem Wydziału Rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień z panem mjr mgr inż. Andrzejem KŁUŚ .
Uczniowie zostali zapoznani z zasadami kwalifikacji wojskowej, z wszelkimi informacjami dotyczącymi służby przygotowawczej oraz służby zawodowej kandydatów do służby wojskowej.  Pan major zwrócił szczególną uwagę na osiągnięcia sportowe, zaangażowanie w organizacjach wojskowych oraz na wyniki na świadectwie maturalnym podczas rekrutacji do służy wojskowej.  Serdecznie dziękujemy za udział wszystkim zainteresowanym!
Życzymy sukcesów, słusznie podejmowanych decyzji oraz wytrwałości w dążeniu do celu!

Hanna Jamka
Rafał Szydłowski