Powiatowa Licealiada w piłce ręcznej dziewcząt i chłopców

W środę 29 marca 2017 roku na Hali sportowej im. Agaty Mróz-Olszewskiej w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się Powiatowa Licealiada w piłce ręcznej dziewcząt i chłopców. Do sportowej rywalizacji zgłosiły się drużyny z ZSP nr 1 w Dąbrowie Tarn., ZSP nr 2 w Dąbrowie Tarn., ZSP w Brniu oraz PCEiKZ w Szczucinie.
Mecze  rozegrane  zostały  w  systemie  „każdy z każdym”, w czasie 2×7 min., naprzemiennie dziewczęta i chłopcy. Podczas rywalizacji nie brakowało zaciętości i walki do ostatniego gwizdka.

Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwał sędzia Marcin Wrona z Tarnowa.
Wyniki rywalizacji:
kategoria dziewczęta
I miejsce – ZSP nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej
II miejsce – ZSP w Braniu
III miejsce – ZSP nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej
IV miejsce – PCEiKZ w Szczucinie
kategoria chłopcy
I miejsce – ZSP nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej
II miejsce – ZSP nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej
III miejsce – ZSP w Brniu
IV miejsce – PCEiKZ w Szczucinie

Nauczyciele wychowania fizycznego, w imieniu starosty dąbrowskiego Tadeusza Kwiatkowskiego wręczyli nagrody drużynom,  które zdobyły miejsca na podium. Otrzymali oni pamiątkowe puchary i dyplomy, a zwycięzcom w obu kategoriach wręczono złote medale.
Zawody zostały zorganizowane z wykorzystaniem środków dotacji Powiatu Dąbrowskiego przekazanej Powiatowemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu na realizację zadania pn. „Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży szkół z terenu powiatu dąbrowskiego w ramach Małopolskiego Systemu Współzawodnictwa Sportowego”.