XV Dzień Pamięci o Holocauście i Przeciwdziałaniu Zbrodniom Przeciwko Ludzkości

Piętnasta  edycja Dnia Pamięci o Holocauście i Przeciwdziałaniu Zbrodniom Przeciwko Ludzkości miała miejsce 10 kwietnia 2017 roku w DDK. Rozpoczęła się od przywołania przez organizatorów prowadzących imprezę – Jolantę Stelmach i Pawła Chojnowskiego – sparafrazowanych słów wiersza „Elegia miasteczek żydowskich” A. Słonimskiego,  „Nie masz już w Polsce żydowskich miasteczek”, które stanowią myśl przewodnią całego projektu.
Dąbrowski Dzień Pamięci organizowany jest od 15 lat  przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej przy wsparciu Dąbrowskiego Domu Kultury dla uczczenia ofiar Holocaustu i oddania czci powstańcom warszawskiego getta. Tegoroczna edycja przyniosła bardzo ciekawe, stojące na wysokim poziomie artystycznym  prezentacje (38 wykonawców z 8 szkół gimnazjalnych i 4 ponadgimnazjalnych powiatu dąbrowskiego i tarnowskiego) i plony konkursu fotograficznego.

Patronat honorowy nad imprezą przyjęli Tadeusz Kwiatkowski – Starosta Dąbrowski i Krzysztof Kaczmarski – Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej, którzy wraz z organizatorami ufundowali nagrody. Uroczystego otwarcia imprezy, dokonał Burmistrz,  Krzysztof Kaczmarski, natomiast dyplomy, puchary i nagrody książkowe zostały wręczone przez Wicestarostę Dąbrowskiego, Marka Kopię,  Pana Burmistrza oraz dyrektora ZSP nr 2,  Jana Kiljana. Pan Wicestarosta  w swoim wystąpieniu mówił o konieczności  utrwalania dawnych dziejów przed ich nieubłagalnym odchodzeniem w niepamięć. Zamknięcia imprezy dokonał współgospodarz Dnia Pamięci, Jan Kiljan, który odniósł się również do małej rocznicy tego projektu i pogratulował zwycięzcom , ich opiekunom oraz organizatorom.

Gośćmi specjalnymi była 16-osobowa  grupa młodzieży szkolnej z USA, z New Jersey i Kalifornii (pod przewodnictwem profesora historii z jerozolimskiego Instytutu Yad Vashem Shalmiego Barmore’a i nauczycieli amerykańskich: Colleen Tambuscio, Bonnie Sussman oraz Nicholasa Capuano) realizująca w Europie projekt edukacyjny z dziedziny Holocaustu.

Uczestnicy imprezy mieli okazję oglądać występy artystyczne na bardzo wysokim poziomie, wystawę nadesłanych fotografii oraz degustować ciasta,  przygotowane przez młodzież z ZSP nr 2.

Prezentacje konkursowe,  komisja w składzie  Elżbieta Czosnyka, Bożena Nadolska-Walus oraz Stanisław Stroński ( konkurs fotograficzny), oceniła następująco:

• KONKURS RECYTATORSKI:
– gimnazja
I miejsce ex aequo –Anna Cieciura ( Gimnazjum Szczucin) i Sebastian Czub ( Gimnazjum Borki)
II miejsce – ex aequo Sylwia Kobos (Gimnazjum w Szczucinie) i Mateusz Minor (Gimnazjum nr 2  DT)
III miejsce – ex aequo Karolina Padło (Gimnazjum Żabno) i Damian Giza ( Gimnazjum Borki)
Wyróżnienie – Julia Tatarczuch (Gimnazjum nr 2  DT)
 
– szkoły ponadgimnazjalne:
I miejsce –  Dawid Rodak  (I LO w Tarnowie)
II miejsce – ex aequo Gabriela Leżoń (ZSP  nr 1 DT ) i Katarzyna Czajkowska (ZSP  nr 2 DT)
III miejsce ex aequo – Katarzyna Ryczek (ZSP nr 1 w DT)  i Barbara Chmura  (ZSP  nr 2 DT)
                                     
• KONKURS WOKALNY:
– gimnazja
I miejsce – Natalia Nędza (Gimnazjum nr1 DT)
II miejsce ex aequo – Emilia Soja (Gimnazjum nr 1 DT) i Daria Pyrcz (Gimnazjum nr 2  DT)
III miejsce ex aequo – Kamila Golemo (Gimnazjum nr 2 w DT) i Julia Ciepiela (Gimnazjum Olesno)
Wyróżnienie – Martyna Kupiec i Małgorzata Wąż (Gimnazjum Radwan), Oliwia Jurczyk (Gimnazjum Olesno)
 
– szkoły ponadgimnazjalne:
I miejsce – Ilona Krawczyk (I LO Tarnów)
II miejsce– ex aequo Dawid Sowa (ZSP  nr 1 DT ) i Bartłomiej Filipski (ZSP  nr 2 DT )
 III miejsce ex aequo)  „Trio” (G. Woźniak, P. Zalewska i M. Baran)  i Klaudia Zawiślak  (ZSP  nr 2 DT )
 
• KONKURS TANECZNY:
I miejsce – „Minian” (Gimnazjum nr 1 DT)
II miejsce – „Jerusalem” (ZSP  nr 2 DT )
 
• KONKURS Fotograficzny:
I nagroda – Natalia Bąba (Gimnazjum Olesno)
 
  Gratulujemy wszystkim uczestnikom i ich opiekunom, a przede wszystkim laureatom konkursów  i zapraszamy do udziału w następnej edycji.
 
 Link do zdjęć kliknij