OBÓZ SZKOLENIOWY KLAS MUNDUROWYCH ZSP 2 DĄBROWA TARNOWSKA – JERZMANOWICE-ŁAZY 2017

W dniach od 8-12  maja 2017 r. uczniowie klas mundurowych brali udział w obozie szkoleniowym piechoty górskiej prowadzonym przez zespół instruktorów wywodzących się  polskich elitarnych jednostek wojskowych. Obóz został zorganizowany na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej, w Jerzmanowicach-Łazach, bogatej w formacje skalne. Na tym terenie odbywają również szkolenia operatorzy takich jednostek jak GROM i AGAT.

W trakcie obozu przyszli adepci służb mundurowych realizowali tematykę z zakresu czarnej i zielonej taktyki wojskowej, pierwszej pomocy i ratownictwa pola walki, szkolenia kryzysowego, taktyki nocnej oraz technik linowych. Do szkolenia zostały wdrożone takie systemy jak DRAGON, BLOS. Przeprowadzane zajęcia wymagały dużo wysiłku, samozaparcia i pokonania własnych lęków. Najwięcej emocji dostarczyły ćwiczenia technik linowych z wykorzystaniem sprzętu alpinistycznego przeprowadzone na malowniczych jurajskich skałkach. Atrakcją i wyzwaniem były także taktyczne zajęcia nocne. Młodzi kadeci otrzymali m.in. zadania: przygotowania bazy leśnej     i jej ochrony, czy działania na terenie wroga, rozpoznanie i szturm budynku. Kilku śmiałków odważyło się na podjęcie warty nocnej w lesie, zadanie było tym trudniejsze, że temperatura powietrza spadła tej nocy do -4 °C. Ciekawym punktem szkolenia była też tzw. „wojna” w której kadeci stosowali różne taktyki grając przy użyciu sprzętu paintball. Uczniowie poddani byli bardzo intensywnemu szkoleniu które rozpoczynali od wczesnych godzin rannych tak zwaną „zaprawą”, następnie odbywali wielogodzinne praktyczne zajęcia w terenie. Obóz stał się także okazją do lepszego poznania samego siebie, kolegów z klasy, czy nawiązania nowych przyjaźni.

Razem z naszymi kadetami szkolenie przechodzili także uczniowie klasy mundurowej z Zespołu Szkół im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Iwoniczu. Po pierwszych godzinach zajęć plutony z obydwu szkół wykazały daleko idącą współpracę i spójność działania tworząc jeden sprawny organizm. Na zakończenie obozu wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające zdobyte umiejętności. W czasie obozu opiekę nad uczniami sprawował Rafał Szydłowski, który aktywnie wraz z uczniami wykonywał wszystkie zadania rekruta. Zarówno uczniowie jak i opiekun są bardzo zadowoleni z efektów szkolenia i już myślą o zorganizowaniu obozu w nowym roku szkolnym. Bardzo dziękujemy za intensywne szkolenie instruktorom, których doświadczenie bojowe  i pedagogiczne pozwoliło osiągnąć świetne efekty w dość krótkim czasie. Dziękujemy również Starostwu Powiatowemu w Dąbrowie Tarnowskiej za pomoc w organizacji wyjazdu.