Sukces w ogólnopolskim projekcie „Pamięć dla Przyszłości”

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej wzięli udział w XIV ogólnopolskiej edycji programu „Pamięć dla Przyszłości” organizowanym przez Stowarzyszenie Dzieci Holocaustu”, Ośrodka Rozwoju Edukacji, Żydowski Instytut Historyczny oraz Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.
W konkursie pod hasłem: “Niech ten skarb dostanie się w dobre ręce” – o losach Archiwum Ringelbluma w 70. rocznicę działalności ŻIH-u wzięła udział grupa uczniów z naszej szkoły pod kierunkiem mgr Jolanty Stelmach w składzie: Gabriela Woźniak, Patrycja Zalewska, Dawid Kułaga oraz Kamil Smoła z klasy III TEH. Ideą Konkursu było poszerzenie i upowszechnienie wiedzy o Archiwum Ringelbluma i o jego znaczeniu dla ogólnej wiedzy o Holokauście poprzez poznanie historii tworzenia, ukrycia i odnalezienia Archiwum, zrozumienie sytuacji ludności żydowskiej w okupowanej przez Niemców Polsce oraz budowanie w uczniach postaw otwartości na inność i uwrażliwienia na los prześladowanych osób. Zadaniem uczestników było przygotowanie filmu na jeden z podanych tematów dotyczących Archiwum Ringelbluma.
Po ocenie nadesłanych prac konkursowych jury przyznało uczniom naszej szkoły II miejsce. 16 czerwca 2017 r. w siedzibie Muzeum POLIN w Warszawie odbyła się uroczysta gala finałowa, na której miała miejsce prezentacja zwycięskich prezentacji, zwiedzanie stałej wystawy oraz wręczenie nagród – projektor multimedialny dla szkoły, albumy i książki dla uczniów. Serdecznie gratulujemy laureatom i życzymy dalszych sukcesów.