Wizyta uczniów naszej szkoły w Budapeszcie

26.05.2017 r. w Centrum Pamięci o Holokauście w Budapeszcie odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników międzynarodowego konkursu „Śladami żydowskich wspomnień”, organizowanego przez Instytut Historyczny CENTROPA, działający w kilku państwach Europy. Konkurs miał charakter międzynarodowy, a jego celem było przygotowanie krótkich filmów, ukazujących wybrane aspekty życia religijnego, społecznego i kulturalnego społeczności żydowskich z różnych krajów.
Grupa uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej pod opieką mgr Jolanty Stelmach oraz mgr Jerzego Stelmacha w składzie: Dominika Magdziak i Patrycja Wójtowicz z klasy II LP oraz Gabriela Woźniak i Kamil Smoła z klasy III TEH wykonała pięciominutowy film, przedstawiający postać Samuela Hirsza Rotha, który był ostatnim pobożnym Żydem w Dąbrowie Tarnowskiej. Nadesłane prace konkursowe były na bardzo wysokim poziomie, dlatego CENTROPA zdecydowała się w nagrodę zaprosić wszystkich uczestników na oficjalne ogłoszenie wyników konkursu do Budapesztu. Na tą uroczystość udało się dwoje naszych uczniów: Gabriela Woźniak i Kamil Smoła wraz z Panem Stelmachem. Podczas pobytu w Centrum Pamięci mieli oni okazję zobaczyć znajdujące się w nim wystawy oraz uczestniczyć w warsztatach edukacyjnych, porozumiewając się w języku angielskim ze swoimi rówieśnikami z Czech, Słowacji, Węgier i Polski. Udział w konkursie dostarczył uczestnikom wiele satysfakcji oraz  pozwolił  poszerzyć wiedzę z zakresu historii, geografii, informatyki oraz języka angielskiego, równocześnie pogłębiając ich zdolności krytycznego myślenia, a także publicznych prezentacji.
Korzystając z pobytu w stolicy Węgier uczniowie zobaczyli okolice Parlamentu, Most Łańcuchowy, Plac Bohaterów, Wzgórze Zamkowe, pomnik gen. Józefa Bema oraz wiele innych atrakcji miasta. https://www.youtube.com/watch?v=KbHWNjYBRjU&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=KbHWNjYBRjU&t=1s