Rekrutacja uczniów do projektu „Powiatowe Centrum Kompetencji Zawodowych”

Trwa rekrutacja uczniów do projektu „Powiatowe Centrum Kompetencji Zawodowych”, które w branży mechanicznej i górniczo hutniczej z uzupełniającą branżą budowlaną będzie funkcjonowało na bazie Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Szczucinie wchodzącego w skład Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie i będzie się koncentrować na wsparciu młodzieży i kadry szkół dając im możliwość zdobywania dodatkowych kwalifikacji i umiejętności oraz na rozwijaniu oferty szkół w kierunku utworzenia wzorcowej placówki współpracującej z przedsiębiorcami w zakresie realizacji staży i praktyk zawodowych dla uczniów.

W projekcie po za naszą szkołą uczestniczą również:
– Technikum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Powiatowym Centrum Edukacji i Kompetencych
– Technikum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu.

Projekt przyczyni się do rozwoju oferty kształcenia zawodowego oraz ustawicznego na terenie Powiatu Dąbrowskiego. Wsparciem zostaną objęci uczniowie uczący się w szkołach i placówkach kształcących zawodowo, dla których organem prowadzącym jest Powiat Dąbrowski, nauczyciele kształcenia zawodowego w tych szkołach oraz chętni uczniowie szkół zawodowych Woj. Małopolskiego.