Stypendia dla uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych

Powiat Dąbrowski informuje, że można ubiegać się o przyznanie stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych uczęszczających do szkół zawodowych w ramach projektu nr RPMP.10.02.02-12-0230/16 „Powiatowe Centrum Kompetencji Zawodowych”.

Celem udzielania stypendiów jest umożliwienie rozwoju edukacyjnego uczniów szkół zawodowych z obszaru powiatu dąbrowskiego i województwa małopolskiego. Program stypendialny realizowany będzie w latach 2017-2021 na obszarze powiatu dąbrowskiego.

W ramach Programu stypendialnego planuje się przyznanie ok. 7 stypendiów na cele edukacyjne dla uczniów szkół zawodowych rocznie, w wysokości 6 000 zł na ucznia (600 zł miesięcznie).

Powiat dąbrowski planuje przyznać w sumie 28 stypendiów w latach 2017-2021.
Wnioski o przyznanie stypendium należy składać do 20 września 2017 r. pod adresem:
Biuro projektu Powiatowe Centrum Kompetencji Zawodowych
Wydział Rozwoju Lokalnego Edukacji i Zdrowia
Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej
ul. Berka Joselewicza 5
33-200 Dąbrowa Tarnowska

lub do 18 września 2017 r. do pedagoga Pani Justyny Tomaszewicz

w zaklejonej kopercie opatrzonej opisem zawierającym nazwę i adres szkoły, do której uczeń uczęszcza w roku szkolnym 2017/2018, oraz dopisek: „Powiatowe Centrum Kompetencji Zawodowych – Stypendia”.
Regulamin oraz niezbędne załączniki dostępne do pobrania poniżej:

[gview file=”http://zsp2.miasto.net.pl/wp-content/uploads/2017/09/Regulamin-udzielania-przez-Powiat-Dabrowski-stypendiow-dla-uczniow-szczegolnie-uzdolnionych-w-zakresie-przedmiotow-zawodowych-w-ramach-projektu-„Powiatowe-Centrum-Kompetencji-Zawodowych”.pdf”]
[gview file=”http://zsp2.miasto.net.pl/wp-content/uploads/2017/09/Zalacznik-nr-1.doc”]
[gview file=”http://zsp2.miasto.net.pl/wp-content/uploads/2017/09/Zalacznik-nr-2.doc”]
[gview file=”http://zsp2.miasto.net.pl/wp-content/uploads/2017/09/Zalacznik-nr-3.doc”]