Prelekcja nt. ABORCJA – CICHY HOLOKAUST NIENARODZONYCH

W dniu 27 września w naszej szkole odbyła się prelekcja nt. ABORCJA – CICHY HOLOKAUST NIENARODZONYCH. Poprowadził ją
Mariusz Piotrowski – wieloletni działacz społeczny. Obecnie członek zarządu, koordynator regionalny i trener Fundacji Życie i Rodzina. Organizator setek pikiet i kilkudziesięciu wystaw o tematyce obrony rodziny i życia poczętego. Koordynator regionalny na województwo śląskie trzech obywatelskich inicjatyw społecznych. W roku 2016 wraz z wolontariuszami z województwa śląskiego zebrał największa ilość podpisów za obroną życia poczętego spośród wszystkich zbierających województw w Polsce. Priorytety fundacji są oparte na następujących zasadach:

„Jesteśmy ludźmi, którzy zdecydowanie i świadomie stają po stronie wartości – prawdy i życia. Budzimy sumienia, prowokujemy myślenie, demaskujemy kłamstwa. Wiemy, że możemy zmienić rzeczywistość na lepsze. Bronimy życia i rodziny!
Przeciwko czemu walczymy? Przeciwko zbrodni aborcji i rozszerzaniu się dewiacji seksualnych.
Co roku w Polsce jest zabijanych blisko tysiąc dzieci. Ogromna cześć z nich jest uśmiercana ze względu na podejrzenie choroby. Te spośród nich, którym udaje się przeżyć aborcję, są porzucane, aby umierały w okrutnych męczarniach – to dzieje się w szpitalach zgodnie z polskim prawem!
Odważnie i otwarcie sprzeciwiamy się takim działaniom. Prowadzimy szkolenia dla obrońców życia i rodziny, wychodzimy na ulice miast i pod szpitale, aby pokazywać prawdę o aborcji, stawiamy wystawy demaskujące homoseksualizm, przeprowadzamy edukacje i spotkania informacyjne. Chcemy być wszędzie tam, gdzie wrogie ideologie atakują dzieci i rodziny. Działamy w całej Polsce, organizujemy akcje w 21 miastach – i nie ustajemy w walce. Jesteśmy obecni w Warszawie i na Kujawach, w miastach Śląska i na Lubelszczyźnie, Pomorzu i w Małopolsce. Wiemy, że skutecznie zmienić rzeczywistość możemy tyko razem.
Młodzież na spotkaniu mogła się dowiedzieć jakie są aspekty prawne aborcji w Polsce, jakie są konsekwencje aborcji, przyczyny aborcji w Polsce oraz wzięła udział w projekcji filmu ukazującym prawdziwe oblicze aborcji .