Prelekcja nt. krwiodawstwa i udzielania pierwszej pomocy

W dniu 6 października w naszej szkole odbyła się prelekcja nt. krwiodawstwa i udzielania pierwszej pomocy. Poprowadzili ją st. kpt. Paweł Kowalik i kpt. Daniel Misiaszek z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas: III Lp, III TL, III TE, IV TE oraz IV TH.
Podczas prezentacji poruszono temat honorowego oddawania krwi, warunków jakie należy spełnić aby zostać dawcą oraz przywilejów które należą się osobom oddającym krew korzystającym np. z opieki medycznej w szpitalach. Oglądając krótki materiał filmowy uczniowie zobaczyli jak wygląda proces oddawania krwi w praktyce.
W czasie wykładu przedstawione zostały podstawowe zasady postępowania podczas udzielania pierwszej pomocy. Uczniowie dowiedzieli się co należy robić w przypadku gdy osoba poszkodowana daje oznaki życia oraz kiedy nie ma widocznych funkcji życiowych lub są one niejednoznaczne. Zobaczyli jak wygląda poprawny schemat działania, kiedy istnieje konieczność pomocy osobie potrzebującej.