OLIMPIADA LOGISTYCZNA

Dnia 04 października 2017 roku w ZSP nr 2 odbyły się zawody szkolne I etapu Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej.
Udział w niej wzięło 29 uczniów z klas II, III oraz IV technikum logistycznego.
Do II etapu olimpiady na poziomie okręgowym dostali się:
– Aneta Witek z klasy IV TL
– Paweł Bartoń z klasy IV TL
– Karol Kseń z klasy III TL

Próg kwalifikacyjny wyniósł 22 punkty. Do II etapu dostało się 534 osoby z całej Polski.
Wyniki II etapu poznamy już 15 grudnia. Trzymamy kciuki za wszystkich uczestników!

Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna skierowana jest do uczniów szkół średnich i policealnych uczących się zawodów: technik spedytor i technik logistyk. Ma na celu:
• rozbudzić wśród młodych ludzi zainteresowanie tematyką logistyczną,
• pomoc w ocenie programu nauczania w szkołach średnich i policealnych.
Olimpiada została na stałe umieszczona przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w wykazie turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy zawodowej, których laureaci i finaliści są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
Podobnie jak w poprzednich edycjach olimpiada jest przeprowadzona zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125).

Hanna Jamka