Gratulujemy naszym stypendystom!!!

W dniu 22 listopada 2017 r. starosta dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski wręczył sześciu uczniom naszej szkoły stypendia dla  uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych w ramach projektu, pn. „Powiatowe Centrum Kompetencji Zawodowych” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Decyzją komisji stypendialnej w roku szkolnym 2017/2018 stypendia w wysokości 6 tyś. zł z naszej szkoły stypendia otrzymali:

  • Klaudia Tobiasz
  • Kamil Smoła
  • Karolina Dobrzyńska
  • Ewelina Pyzik
  • Aneta Witek
  • Klaudia Wąż