Młodzi Izraelczycy w ZSP nr2

16 listopada  2017 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej z inicjatywy Jolanty i Jerzego Stelmachów, po raz kolejny gościła ponad 100- osobowa grupa młodzieży izraelskiej ze szkoły Ort Yad Lebovitz z Natanii z dyrektorką placówki Vered Dovrad. Wizyta w Polsce to  dla uczniów ostatniej klasy szkoły średniej w Izraelu, przed obowiązkowym pójściem do wojska,  możliwość odwiedzenia  najcenniejszych miejsc  kultury żydowskiej oraz zwiedzenia obozów  masowej zagłady, gdzie dopełniła się   tragiczna historia tego narodu. Ponadto spotkania z polską młodzieżą pozwalają im skonfrontować to, co słyszeli w szkole i od starszych, z dniem dzisiejszym naszego kraju.
Pierwsza część wizyty  miała miejsce w starostwie, gdzie wicestarosta Marek Kopia powitał gości i zaprezentował uroki Powiśla Dąbrowskiego. Następnie goście  mieli możliwość podziwiania pięknie odnowionej   synagogi oraz przeżycia chwili zadumy przed pomnikiem ofiar Holocaustu na żydowskim cmentarzu w związku z 75- rocznicą likwidacji dąbrowskiego getta.  W murach szkoły zaproszonych gości śpiewem powitała rozśpiewana młodzież ZSP nr2 oraz dyrektor Robert Pantera, który   podkreślił wagę tego typu wydarzeń dla budowania mostów między naszymi narodami, przełamywania stereotypów oraz uczenia się tolerancji wobec odmienności kulturowych. Młodzi Polacy i Żydzi  poznawali się w bezpośrednich rozmowach przy kawie i poczęstunku, oglądając przygotowane prezentacje na smrtfonach, wspólnie ucząc się tańców i piosenek.
Goście z Izraela otrzymali symboliczne upominki zawierające materiały promujące nasz region  ufundowane przez Zarząd Powiatu, rewanżując  się słodkościami przywiezionymi z Ziemi Świętej. Kilkugodzinne spotkanie przygotowane przez Joannę Światłowską, Justynę Świderską i Rafała Szydłowskiego minęło niczym chwila, ale na pewno ma długo pozostanie w pamięci  młodych ludzi, którzy mieli okazję się poznać.

https://www.facebook.com/pg/Zsp-Baczyński-Dąbrowa-Tarnowska-1543609715969571/photos/?tab=album&album_id=1883713811959158