Stypendium Prezesa Rady Ministrów 2017/2018

W dniu  8  listopada  2017 r. w  Kuratorium  Oświaty w Krakowie  w Sali Teatralnej wręczono stypendia Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2017/2018. Otrzymanie takiego stypendium jest wielkim wyróżnieniem dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Należy przypomnieć, że Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się tylko jednemu uczniowi w danym typie szkoły, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Kandydat powinien otrzymać promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazywać szczególne uzdolnienia, w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych, co najmniej dobre.

Powyższe kryteria spełnili: Dominika Magdziak uczennica klasy III liceum ogólnokształcącego oraz Kamil Smoła uczeń IV klasy technikum ekonomicznego. Zarówno Dominika jak i Kamil od początku edukacji w ZSP nr 2 wyróżniali się pracowitością, pilnością i sumiennością w nauce. W imieniu Dyrekcji szkoły, Grona Pedagogicznego i całej społeczności szkolnej serdecznie gratulujemy, Dominice i Kamilowi oraz życzymy dalszych sukcesów w osiąganiu zamierzonych celów, mamy nadzieję, że swoje zdolności wykorzystają dobrze zarówno w dalszym kształceniu, jak i w późniejszym życiu zawodowym.