Współpraca Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie na rzecz bezpieczeństwa naszych uczniów.

Podczas listopadowego zebrania wywiadowczego, rodzice naszych uczniów mieli okazję zapoznać się z ofertą PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej, przedstawioną przez pracownika tej instytucji. Dzięki życzliwości Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie mogliśmy gościć Panią psycholog Aleksandrę Zackiewicz, która przybliżyła rodzicom problemy współczesnej młodzieży z perspektywy nastolatków. Rodzice zostali poinformowani o bezpośrednich i pośrednich przyczynach trudności wychowawczych i emocjonalnych młodych ludzi. Uwaga słuchaczy, została skierowana również na zjawisko zażywania substancji psychoaktywnych oraz sposobach reagowania w zetknięciu się z tym problemem. Pani psycholog zasygnalizowała także rodzicom wciąż aktualny temat depresji, który obecnie dotyka coraz młodszych osób.

Rodzicom dziękuję serdecznie za obecność a Pani Aleksandrze Zaczkiewicz za cenną wiedzę popartą doświadczeniem zawodowym.

Pedagog szkolny