Porozumienie ZSP nr 2 z Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy w Krakowie

Dnia 04 stycznia 2018 roku zostało podpisane porozumienie między Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej reprezentowanym przez Pana Roberta Panterę  – dyrektora szkoły a Małopolską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy w Krakowie reprezentowaną przez Pana Krzysztofa Świerczka – Wojewódzkiego Komendanta.

Spotkanie to odbyło się w naszej szkole zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami i po akceptacji rady pedagogicznej. Celem porozumienia jest zacieśnienie i sformalizowanie trzyletniej współpracy. W ramach umowy realizowane będą różne działania dotyczące wychowania, resocjalizacji, profilaktyki, wolontariatu, edukacji młodzieży w ramach programów przygotowanych przez OHP oraz programów ogólnopolskich, wojewódzkich czy autorskich. Młodzi ludzie otrzymają wsparcie i pomoc przy ich realizacji.
Dyrekcja ZSP nr 2 kieruje słowa wdzięczności do Pana Komendanta Krzysztofa Świerczka za podjęcie inicjatywy dotyczącej zrealizowania porozumienia.