WYJAZD NA LODOWISKO

Dnia 02 lutego 2018 r. odbył się integracyjny wyjazd uczniów z klas 2 LP, II TL, III TE, III TL oraz IV TL na łyżwy do Dębicy. Brało w nim udział 30 osób wraz z opiekunami panią Hanna Jamka, panią Agnieszką Aksamit –Szułakiewicz oraz panią Agnieszką Golemo.

Celem wyjazdu było:

– integracja społeczności szkolnej z różnych klas,
– wszechstronne doskonalenie sprawności fizycznej,
– promocja zdrowia,
– propagowanie łyżwiarstwa jako formy aktywnego spędzania wolnego czasu,
– rozwijanie indywidualnych zainteresowań,
– pokonywanie własnych słabości i lęków,
– rozwijanie umiejętności w dążeniu do celu,
– hartowanie i uodpornienie organizmu,
– utrwalenie podstawowych zasad bezpieczeństwa na lodowisku.

Cele wyjazdu zostały zrealizowane. Młodzież aktywnie uczestniczyła w realizacji programu. Dodatkowo była to okazja do wzajemnego zapoznania. Większość przekonała się, iż łyżwiarstwo jest trudną technicznie dyscypliną sportową, która wymaga wielkiego nakładu pracy i samozaparcia w dążeniu do celu.

Opracowała: Hanna Jamka