KONKURS Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

KONKURS Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

 dla uczniów z klas licealnych oraz technikum

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w konkursie z języka niemieckiego.

Konkurs obejmuje rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego, reagowanie językowe oraz test leksykalno – gramatyczny. Zakres materiału i umiejętności objęty jest podstawą programową kształcenia ogólnego dla liceum oraz technikum.

 Założenia ogólne:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów ZSP nr 2.
 2. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej.
 3. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 4. Konkurs odbywa się w jednej grupie zaawansowania.
 5. Konkurs obejmuje jeden etap – szkolny.

 

Cele konkursu:

 1. Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań językiem niemieckim.
 2. Kształtowanie podstawowych umiejętności lingwistycznych i komunikacyjnych.
 3. Stworzenie uczestnikom możliwości sprawdzenia posiadanej wiedzy i wyłonienie uczniów z najlepszą znajomością języka niemieckiego.
 4. Pogłębienie motywacji do nauki języka niemieckiego i umacnianie wiary we własne siły.
 5. Promocja języka niemieckiego.

Konkurs odbędzie się pod kierunkiem p. mgr Hanny Jamka  w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej, dnia 05.03.2018 r, tj. w poniedziałek o godzinie 11.30 w sali 001. Przewidywany czas trwania egzaminu ok. 90 min.

Laureaci I-ego,  II-ego  oraz III-ego miejsca otrzymają oceny celujące cząstkowe z przedmiotu język niemiecki oraz punkty za udział w konkursie. Pozostałe osoby otrzymają oceny bardzo dobre oraz punkty dodatnie.

Zalecana bibliografia:

 1. Szczęk JoannaKryczyńska-Pham Anna. „Fokus 1-3”. Podręcznik oraz ćwiczenia. WSiP. Warszawa. 2015.
 2. Nietrzebka Maciej. Grammatik „Alles klar“ – Gramatyka języka niemieckiego. WSiP. Warszawa. 2004.