Spektakl teatralny w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2

W dniu 29.01.2018 r. uczniowie naszej szkoły mieli możliwość wzięcia udziału w spektaklu profilaktycznym, połączonym z dyskusją tematyczną. Spektakl profilaktyczny dotyczył tematyki przemocy w sieci.
„Wyjść poza schemat” podejmuje problematykę eliminowania nacechowanych agresją relacji wewnątrz grupy rówieśniczej. Uświadamia destrukcyjny wpływ podobnych zachowań na psychikę w procesie dojrzewania młodego człowieka. Pokazuje negatywne konsekwencje zjawiska przemocy i wykluczenia na kształtowanie osobowości nastolatków.
Mam nadzieję, że nasi uczniowie po obejrzeniu spektaklu poświęcą chwilę na refleksję. Dostrzegą jak duży wpływ na życie innych, mają będąc w roli sprawcy przemocy jak
i obserwatora. Jak wiele zależy od prawidłowej i społecznie pożądanej reakcji. Za pomoc
w organizacji dziękuję Dyrekcji Szkoły i Radzie Rodziców.
Pedagog szkolny