Konkurs na najpiękniejszy Stroik Wielkanocny

OGŁOSZENIE

Zarząd Szkolnego Koła PCK i
ogłasza konkurs na  najpiękniejszy
 
STROIK  WIELKANOCNY
 
Stroiki tych uczniów, które uplasują się na I, II, III miejscu wywalczą dla swojej klasy prawo do jednego dnia
wolnego od pytania
i dodatkowo otrzymają 50 punktów dodatnich oraz
NAGRODY RZECZOWE
 
Pozostali uczestnicy zostaną nagrodzeni wpisem
20 punktów dodatnich

STROIKI ZOSTANĄ PRZEKAZANE DO HOSPICJUM
I DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ  ZOL
 
Termin złożenia stroików –    do 27 MARCA 2018 r.
Prosimy o podpisanie stroików, dopisanie klasy i złożenie
na stołach w holu
 
Ocenia komisja składająca się z nauczycieli i uczniów