Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

    Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

 Dąbrowa Tarnowska dnia 04 kwietnia 2018 r.

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej z siedzibą w Dąbrowie Tarnowskiej / 33-200/ przy ulicy Kościuszki 5  – zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U. Z 2014 poz. 518 z póz. zm./ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem:

  1. Mieszkanie o powierzchni 61.70 m2 znajdujące się w budynku wielorodzinnym na     działce nr 894 objęte ks. wieczystą nr TR1D./00021124/9. Mieszkanie znajduje się na     piętrze budynku.
  2. Przedmiotowa nieruchomość stanowi pomieszczenie mieszkalne przeznaczone do       zamieszkania.
  3. Okres najmu od dnia podpisania umowy na czas określony do lat 3.
  4. Czynsz najmu płatny będzie do 25 każdego miesiąca . Miesięczny czynsz najmu będzie wynosił 2.86 zł za m2. zgodnie z Uchwałą Nr 50/2012  Zarządu Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 3 lipca 2012 roku  w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokale mieszkalne.
  5. Niezależnie od czynszu, Najemca zobowiązany będzie do ponoszenia opłat z tytułu kosztów eksploatacyjnych za media.
  6. Nieruchomość przeznaczona jest do oddania w najem w trybie bezprzetargowym.
  7. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.
  8. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zespołu Szkół  Ponadgimnazjalnych nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej ul. Kościuszki 5, oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ulicy B. Joselewicza5 w Dąbrowie Tarnowskiej na stronie internetowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Dąbrowie  Tarnowskiej oraz ogłoszenie w prasie.