XI MIĘDZYSZKOLNA GRA MIEJSKA „POWIATOWA DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI”

5 kwietnia 2018 w Naszej szkole odbyła się gra terenowa w której udział wzięła młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna z terenu Powiśla Dąbrowskiego. Tematyka tegorocznych rozgrywek wpisana była w obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Obejmowała kilka ścieżek edukacyjnych: obywatelską, patriotyczną, regionalną oraz edukację dla bezpieczeństwa.
Składała się z dwóch etapów:
– etapu pisemnego sprawdzającego wiedzę z okresu międzywojnia ze szczególnym uwzględnieniem rejonu
Powiśla Dąbrowskiego
– etapu sprawnościowego sprawdzającego umiejętności posługiwania się planem, lokalizowania obiektów,
czytania ze zrozumieniem, umiejętności podejmowania działań prewencyjnych, spostrzegawczość.
Wszystkie te czynności miały ścisły związek z postacią i wydarzeniami historycznymi Polski z lat 1914-
1920. Ciekawym ćwiczeniem dla uczestników był survival militarny nawiązujący do historii Związku
Strzeleckiego.
Gry miejskie to niepowtarzalny rodzaj rozrywki, który budzi więzi emocjonalne z regionem poprzez poznanie charakterystycznych walorów historycznych, krajoznawczych i geograficznych, rozwija chęć do czynnego wypoczynku wśród młodzieży, kształci odpowiednie postawy i zachowania, buduje tożsamość narodową u uczniów.

WYNIKI GRY MIEJSKIEJ „POWIATOWA DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI”

NUMER DRUŻYNY CZĘŚĆ PISEMNA  (pkt) CZĘŚĆ SPRAWNOŚCIOWA (pkt) SUMA pkt LOKATA
1 8 20 28
2 13 22 35 I MIEJSCE
3 8 13 21  
4 13 17 29 II MIEJSCE
5 7 14 21  
6 10 21 32 III MIEJSCE
7 13 19 31  
8 17 22 39 I MIEJSCE
9 9 21 30  
10 13 20 33 II MIEJSCE

Wgląd do prac będzie możliwy do 13.04.2018 po uprzednim skontaktowaniu się z organizatorami.

W „Grze” wzięło udział 10 drużyn dwuosobowych ze szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych z terenu Powiśla Dąbrowskiego.
W kategorii szkół gimnazjalnych zwycięzcą okazały się drużyny z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Dąbrowie Tarnowskiej:
I Miejsce – Julia Citak i Zuzanna Wajda
II Miejsce – Franciszek Kuta i Jakub Kaczor

W kategorii szkół gimnazjalnych zwycięzcą okazały drużyny:
I Miejsce – Łucja Ząbek i Agnieszka Sobieraj /ZSP Nr2 Dąbrowa Tarnowska/
II Miejsce – Kamil Topór i Łukasz Duda / PCEiKZ Szczucin/
III Miejsce – Grzegorz Prażuch i Dawid Sulimski / ZSP Breń/

Zwycięzców zapraszamy na Dzień Otwarty w naszej szkole – 25.04.2018, w czasie którego zostaną wręczone nagrody.
Wszystkim uczestnikom tegorocznej Gry Miejskiej oraz opiekunom dziękujemy za tegoroczny udział.
Organizatorzy Gry Miejskiej
Anna Kościuk
Agnieszka Piotrowska – Bukała

https://www.facebook.com/pg/Zsp-Baczyński-Dąbrowa-Tarnowska-1543609715969571/photos/?tab=album&album_id=1957954274535111