I spotkanie w celu nawiązania współpracy pomiędzy naszą szkołą a Podolskim Narodowym Uniwersytetem- Rolniczo- Technicznym w Kamieńcu Podolskim.

Celem wizyty było poznanie się i omówienie współpracy w obrębie wymiany młodzieży uczącej się w technikach  ZSP 2 z młodzieżą studiującą i uczącą się na podolskich uczelniach.
W dniu 10 kwietnia 2018r. doszło do spotkania przedstawicieli naszej szkoły w osobach Pani mgr Barbara Smaś oraz mgr inż. Krystyna Wątroba z władzami Uczelni Podolskiej oraz z Dyrektorem College w Kamieńcu Podolskim.
W spotkaniach wzięli udział Pani Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Podola, Aleksandra Świderska oraz Dyrektor Wydziału Edukacji Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Tarnowie.
ostaliśmy przyjęci przez Pana Rektora Włodimira Iwanyshyna, Panią Prorektor , Dziekanem oraz Dyrektorem Collegu. Mieliśmy okazję zwiedzić pracownie dydaktyczne uczelni i Collegu.
Barbara Smaś