Ankieta uczniów klas maturalnych

Link do ankiety:  http://copomaturze.pl/?r=survey/&sid=596227&token=L01P&newtest=Y

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych oraz Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego zaprasza do wypełnienia ankiety uczniów klas maturalnych.

Celem badania jest poznanie opinii maturzystów na temat kontynuacji nauki na uczelniach wyższych oraz odpłatności za studia.

• Uznajemy, że temat jest warty zbadania ze względu na dynamikę zmian w szkolnictwie wyższym oraz zmiany wprowadzane w edukacji średniej.

• Od kilku lat współczynnik ten spada, a celem naszych badań jest poznanie przyczyn tego zjawiska.

Temat ankiety jest dobrym wprowadzeniem do dyskusji nt. tego, co przyszli absolwenci planują robić po maturze. Wpisuje się to w zagadnienie doradztwa zawodowego.