Wyniki szkolnego Konkursu z Języka Niemieckiego

W dniu 23 maja 2018 r. odbył się SZKOLNY KONKURS Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO dla uczniów liceum oraz technikum.
Treścią konkursu były wiadomości gramatyczno – leksykalne na poziomie matury podstawowej.
W konkursie wzięło udział 30 uczestników z 5 klas:  II LP,  III TH, III TE, II TE, I TEH.
Maksymalna liczna punktów możliwa do osiągnięcia to 113 pkt.

Laureaci pierwszych miejsc przedstawiają się następująco:
miejsce 1. Pikul Sandra z klasy III TE
miejsce 2. Sterczek Marcelina z klasy III TE
miejsce 3. Borek Magdalena z klasy II LP
miejsce 4. Zawiślak Klaudia z klasy III TE
miejsce 5. Kiwior Agnieszka z klasy III TE

Lista pozostałych uczestników wraz z punktacją konkursową oraz prace do wglądu u organizatora konkursu pani mgr Hanny Jamka.

WNIOSKI:

Najlepiej wypadły zadania na rozumienie tekstu czytanego oraz rozumienie ze słuchu.
Opis obraz okazał się ćwiczeniem bardzo trudnym i wymaga dalszej pracy w kolejnych latach nauki języka niemieckiego.
Największą radość i dość dobre wyniki sprawiły uczniom ćwiczenia leksykalne, w których należało wykreślić pewne słowa niepowiązane z hasłem nadrzędnym.
Niniejszy konkurs jest również informacją zwrotną dla uczących się oraz ich nauczycieli na temat poziomu wiedzy i umiejętności młodzieży przygotowującej się do matury z języka niemieckiego.

GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM.
WSZYSTKIM UCZESTNIKOM DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ.
I … ZAPRASZAMY ZA ROK.

Hanna Jamka