Certyfikat BEZPIECZNA SZKOŁA BEZPIECZNA PRZYSZŁOŚĆ

PROJEKT MINSTERSWA EDUKACJI NARODOWEJ: „BEZPIECZNA SZKOŁA, BEZPIECZNA PRZYSZŁOŚĆ”

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego  został objęty programem pilotażowym „Bezpieczna szkoła, bezpieczna przyszłość” w ramach którego budynek szkoły oraz jego otoczenie  został poddany analizie pod względem bezpieczeństwa. Zweryfikowano prawidłowość obowiązujących procedur.  Przeprowadzono szkolenie dla Rady Pedagogicznej i pracowników szkoły, mające przygotować uczestników na wypadek wtargnięcia do szkoły osób bezpośrednio zagrażających życiu i zdrowiu Po zakończonym szkoleniu Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej otrzymał CERTYFIKAT uczestnictwa w projekcie BEZPIECZNA SZKOŁA BEZPIECZNA PRZYSZŁOŚĆ.

Koordynator ds. bezpieczeństwa w ZSP Nr 2