Certyfikat Uczeń Bezpieczny w Sieci dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej

W odpowiedzi na wystąpienie wśród współczesnej młodzieży zjawiska nadużywania Internetu i nieustannego korzystanie z urządzeń telekomunikacyjnych, nasza szkoła wzięła udział w VI edycji Konkursu Uczeń Bezpieczny w Sieci. W związku  z uczestnictwem uczniowie zostali objęci wieloma szkoleniami, spotkaniami z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej oraz psychologiem. Zajęcia o tematyce bezpiecznego korzystania z Internetu prowadził również pedagog szkolny oraz nauczyciel przedmiotów informatycznych. Warunkiem otrzymania certyfikatu było wywiązanie się z zadań konkursowych oraz udział w Kursie elearningowym Uczeń Bezpieczny w Sieci. Jesteśmy przekonani, że profilaktyka i działania uświadamiające zagrożenia w sieci oraz szkodliwość nadużywania przysłowiowej „komórki” i gier komputerowych wpłynęły pozytywnie na świadomość naszych uczniów.

                                                                                                              Koordynator ds. bezpieczeństwa w ZSP Nr 2