Akcja „Zwalniam przed szkołą”

Dnia 3 września uczennice klasy o profilu policyjnym naszej szkoły wraz z opiekunem wzięły udział w akcji zorganizowanej przez Komendę Powiatową Policji w Dąbrowie Tarnowskiej „Zwalniam przed szkołą”. Uczennice pełniły służbę na dwóch posterunkach w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Żelazówce. Akcja miała na celu uświadomienie kierowcom konieczności redukcji prędkości w okolicach szkół. Akcja odbywa się cyklicznie i przynosi coraz lepsze efekty. Serdecznie dziękujemy Komendantowi Powiatowemu Policji nadkom. Mirosławowi Strach oraz  Kierownikowi Referatu Ruchu Drogowego podkom. Jackowi Wójcikowi za zaangażowanie w akcję i możliwość zdobycia niezbędnych umiejętności potrzebnych w pracy w służbach mundurowych.
Rafał Szydłowski