O Patronie Szkoły Krzysztofie Kamilu Baczyńskim…

Powitanie klas pierwszych w naszej szkole wiąże się nie tylko z troską o ich adaptację, ale także z potrzebą zdobycia wiedzy o Patronie Szkoły Krzysztofie Kamilu Baczyńskim, który w obecnym roku został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej i za osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju polskiej kultury. W związku z tym uczniowie klas pierwszych mają możliwość od  26 września uczestniczyć w prelekcjach pani mgr Bożeny Nadolskiej – Walus na temat życia i twórczości  naszego Patrona. Prelekcje odbywają się w bibliotece szkolnej i są częścią większego projektu realizowanego przez panie mgr Małgorzatę Zielińską oraz mgr Monikę Dojkę p.t. „Bohater Miesiąca”, a który ma na celu zwiększyć poziom czytelnictwa wśród naszej młodzież.