Nasi uczniowie w Sejmie RP

4.10.2018 roku przedstawiciele społeczności szkolnej, uczniowie klasy II Technikum Informatycznego: Jakub Dojka, Daniel Partatus i Wiktor Ciećko wraz z opiekunem p. Bożeną Nadolską-Walus odpowiedzieli na zaproszenie pana posła Wiesława Krajewskiego i wzięli udział w wycieczce do polskiego parlamentu, wraz z innymi delegacjami szkół naszego powiatu.                              

Głównym celem było zwiedzanie Sejmu, tych obszarów, które są dostępne dla zwiedzających      m.in. galerię sali obrad, salę historyczną, w której też wysłuchaliśmy prelekcji przewodnika o historii naszego parlamentu i zobaczyliśmy stare, zabytkowe laski marszałkowskie. Pod pamiątkowymi tablicami oddaliśmy hołd poległym w II wojnie światowej polskim parlamentarzystom oraz poległym w katastrofie smoleńskiej. Zwiedziliśmy także piękną wystawę poświęconą polskiemu papieżowi Janowi Pawłowi II w 40 rocznicę Jego wyboru na stolicę apostolską. Po obfitym obiedzie w restauracji sejmowej mieliśmy możliwość podziwiać piękno stolicy z okien autokaru.

Dziękujemy sponsorowi naszej wycieczki panu posłowi Wiesławowi Krajewskiemu.