XVIII Dzień Papieski – Promieniowanie Ojcostwa

Dnia 25 października 2018 r. odbyła się akademia z okazji 40- lecia pontyfikatu św. Jana Pawła II pod hasłem „Idźmy naprzód z nadzieją”.

W tym roku obchodzimy rocznicę wyboru na Stolicę Piotrową metropolity krakowskiego – działo się to pamiętnego 16 października 1978 roku.

Rocznica 40-lecia pontyfikatu św. Jana Pawła II to wielkie wydarzenie wpisujące się także w obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Montażem słowno – muzycznym uczniowie klasy III LP wraz z wychowawczynią Panią Hanna Jamka i  zespół muzyczny pod kierunkiem Pana Rafała Szydłowskiego  we współpracy z księdzem Krzysztofem Franczakiem uczcili pamięć Wielkiego Rodaka dziękując za Jego życie i posługę.

Hasło tegorocznego Dnia Papieskiego Promieniowanie Ojcostwa zachęca też do ponownego sięgnięcia do homilii św. Jana Pawła II wygłoszonej w Kielcach 3 czerwca 1991 roku poświęconej IV Przykazaniu Bożemu – Czcij ojca swego i matkę swoją. Możemy tę homilię rozumieć jako konkretne wskazówki nadal aktualne w naszej Ojczyźnie.

Św. Jan Paweł II przypomina nam, że Odkupienie dokonuje się najpierw przez rodzinę. Papież wskazując na kluczowe znaczenie rodziny zauważa: „Słowa czwartego przykazania skierowane są do dzieci, do synów i córek. Mówią: „Czcij ojca i matkę”. Z równą siłą jednak odnoszą się do rodziców: „Pamiętaj, abyś prawdziwie zasługiwał na tę cześć. Bądź godny imienia ojca! Bądź godna imienia matki!”

Dzień Papieski jest dla nas zaproszeniem do sięgnięcia po wyżej wspomniane teksty Karola Wojtyły. Wczytując się w nie możemy głębiej zrozumieć wewnętrzne inspiracje, motywy, jakimi kierował się Papież Polak w swym życiu i działalności, jak pojmował świat. Jednocześnie możemy lepiej poznawać Boga, który jest naszym Ojcem. Możemy wreszcie dowiedzieć się wiele o naszej ludzkiej kondycji, o współczesnym świecie i jego problemach, bo uświadamiamy sobie, iż niezwykła przenikliwość i głębia myśli papieskiej owocuje jej aktualnością w nowym tysiącleciu.

Opracowała: Hanna Jamka