Konferencja dla młodzieży pt. „Gdy codzienne życie bardzo boli”

We wtorkowe przedpołudnie, 23 października 2018 r., uczniowie  pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu dąbrowskiego uczestniczyli w konferencji pt. „Gdy codzienne życie bardzo boli“ organizowanej przez Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej i Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Dąbrowie Tarnowskiej.

Konferencję otworzył starosta dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski, który w imieniu własnym oraz Dyrektor PPP w Dąbrowie Tarnowskiej Bogusławy Molak przywitał licznie zgromadzoną w Dąbrowskim Domu Kultury młodzież oraz jej opiekunów. Słowa powitania skierował również do przedstawicieli placówek będących partnerami tego przedsięwzięcia tj. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej Agnieszki Anioł Głuszek oraz Zastępcy Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Tarnowskiej Wojciecha Pelczara reprezentującego Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Dąbrowie Tarnowskiej.

Rozpoczynając konferencję starosta naświetlił pokrótce zagadnienia będące przedmiotem organizowanego spotkania. Jak zaznaczył na wstępie dla wielu młodych ludzi okres dojrzewania to etap wielu niepokojów, dylematów i psychicznych obciążeń, których nie da się rozwiązać ani szybko, ani łatwo. Wiemy, że zarówno szkoły, jak i Wasi rodzice podejmują różne działania, które mają na celu ułatwić Wam dokonywanie właściwych życiowych wyborów. Również i my chcemy Was wesprzeć w tej trudnej drodze „do dorosłości”– mówił do młodzieży starosta. Następnie podkreślił, jak ważnym w życiu każdego człowieka są umiejętności budowania pozytywnego wizerunku siebie i radzenia sobie z trudnymi emocjami. Wyraził również nadzieję, że uczniowie w przypadku wystąpienia w ich życiu jakichkolwiek sytuacji trudnych, kryzysowych bez wahania poproszą o pomoc czy to rodziców, nauczycieli czy pracowników np. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Starosta dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski na zakończenie swojego wystąpienia parafrazując tytuł konferencji, życzył wszystkim zebranym, aby „codzienne życie nigdy bardzo nie bolało.”

Następnie głos zabrała Bogusława Molak Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej, która wyraziła zadowolenie z tak licznej obecności uczniów na konferencji. Następnie pokrótce omówiła działalność kierowanej przez siebie placówki, podkreślając, że zatrudnieni są w niej doświadczeni pracownicy – psychologowie, pedagodzy, logopedzi, którzy bezpłatnie udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej przede wszystkim dzieciom, młodzieży i rodzicom. „Jesteśmy po to, żeby Wam pomóc i nie bójcie się z tej pomocy korzystać” – mówiła dyrektor Molak. W dalszej części swojego wystąpienia omówiła wyniki raportu z ogólnopolskich badań ankietowych zrealizowanych w 2015 r. wśród uczniów klas III szkół gimnazjalnych i uczniów klas II szkół ponadgimnazjalnych „Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną.” (Europejski program badań ankietowych w szkołach ESPAD).

Po krótkiej prezentacji wyników badań ESPAD głos zabrała Karolina Lewandowska psycholog PPP w Dąbrowie Tarnowskiej. W swoim wystąpieniu do młodzieży podkreśliła m.in., jak ważnym jest posiadanie pewności siebie oraz „pewności w sobie“, jak tą pewność budować i jakie czynniki wpływają na to, że tej pewności może nam brakować. Dla przykładu przedstawiła między innymi proceder kreowania przez media obrazu „idealnej kobiety”, który tak naprawdę nie istnieje, a jednak tysiące nieświadomych manipulacji dziewcząt i kobiet zaczyna wierzyć, że są niedoskonałe, że czegoś im brakuje, tracą swoją pewność siebie, niektóre wpadają w depresję. Pani psycholog zaapelowała by młodzież nigdy nie dała się w ten sposób zmanipulować i by nie oceniała nigdy drugiego człowieka na podstawie wyglądu. W dalszej części swojej prezentacji zwróciła uwagę na różne formy i skutki przemocy, w tym przemocy psychicznej (objawiającej się np. obraźliwymi komentarzami na portalach społecznościowych), omówiła też pokrótce czym jest depresja, jakie są jej charakterystyczne objawy i jak należy postępować w przypadku zauważenia u siebie lub u bliskiej osoby objawów tej choroby. Kończąc swoje wystąpienie zachęciła młodzież do odrzucenia stereotypu, że do  poradni psychologiczno-pedagogicznej zwracają się tylko osoby chore. Jak podkreśliła każda osoba, która czuje, że ma jakiś problem, że chce z kimś porozmawiać może zgłosić się do dąbrowskiej poradni i skorzystać z udzielanego tam bezpłatnie wsparcia.

W dalszej części konferencji głos zabrał Mariusz Wielgus – psycholog pracujący w PPP w Dąbrowie Tarnowskiej. Swoje wystąpienie rozpoczął od przedstawienia historii grupy  cyrkowej, która podróżuje ze swoimi występami i podnosi ludzi na duchu. Podczas wizyty w przydrożnym cyrku spotykają człowieka bez kończyn, który postanawia przyłączyć się do nich, by poprawić swój los. Historia ta stała się zarzewiem dyskusji na temat wiary we własne możliwości, pewności siebie, umiejętności szukania swoich mocnych stron. Młodzież dzieliła się z prowadzącym swoimi uwagami i wnioskami, jakie wyciągnęła po zapoznaniu się z barwną opowieścią o walce z przeciwnościami losu. Po przeprowadzonej dyskusji prowadzący na przykładach omówił również m.in. jak ważny jest sposób podejścia do różnych trudnych sytuacji spotykających nas życiu i jakie są sposoby radzenia z sytuacjami kryzysowymi.

Oficjalnego zakończenia konferencji dokonała Dyrektor Bogusława Molak, która ponownie zaapelowała, żeby młodzież nie bała się korzystać z porad placówek, które zostały powołane do udzielania wsparcia i pomocy osobom znajdującym się w kryzysowej sytuacji, potrzebującym porady specjalisty czy mającym potrzebę życzliwej rozmowy.

Taki sam apel Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej wystosowały również w specjalnym liście do rodziców uczniów biorących udział w konferencji. W specjalnie przygotowanych kopertach oprócz listu do rodziców znalazły się m.in. materiały informacyjne na temat działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej oraz przekazane przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną ulotki na temat nowych narkotyków znanych powszechnie jako „dopalacze”.

Organizowana konferencja obok przeprowadzonego w dniu 15.10.2018 r. szkolenia pt. „Zachowania suicydalne wśród dzieci i młodzieży: przyczyny, zagrożenia, pomoc, profilaktyka” adresowanego do nauczycieli, pedagogów, pracowników socjalnych wpisuje się w program obchodów Dni Profilaktyki Powiatu Dąbrowskiego, które w tym roku zostały zainicjowane  przez dąbrowskie starostwo, PCPR, Sanepid oraz Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

źródło www.powiatdabrowki.pl