Wyniki XXII Otwartej Akcji Krwiodawstwa pod hasłem: „ MŁODA KREW RATUJE ŻYCIE”

Szkolny Klub Honorowych Dawców Krwi w dniu 24.10.2018 roku zorganizował i przeprowadził w naszej szkole po raz XXII akcję krwiodawstwa. Przebiegła ona pod hasłem „Młoda Krew Ratuje Życie”. Do akcji przystąpił 1 nauczyciel oraz 26 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr.2.  Łącznie pobrano 11 litrów i 650 mililitrów  krwi.

  Nauczyciel – Pani Justyna Świderska

 Uczniowie:

III C

Noga Witold

Bigos Bartłomiej

III D

Orszulak Wojciech

III B

Grabowski Patryk

Multan Aleksandra

Olesiński Szymon

Bąba Michał

III LOP

Wiktoria Kawa

Panek Szymon

Szkotak Weronika

Wnęk Joanna

Zachara Paweł

III TL

Kulig Kinga

Bania Gabriela

Partyńska  Andżelika

III TE

Smoła Gabriel

Miotła Anna

Pytka Natalia

Taraska Justyna

III TLH

Wnęk Przemysław

Łapa Hubert

Sobieraj Agnieszka

Kopońka Kinga

IV TH

Błocho Natalia

Podosek Oliwia

Majka Przemysław

Leżoń Iwona

IVTL

Bania Gabriela

IITL

Stachura Patryk

 Dziękuje za udział w akcji – Pedagog

 Organizatorzy XXII Akcji Krwiodawstwa dziękują za cudowny dar serca. Wspaniałym świadectwem jest bezinteresowne oddanie cząstki siebie drugiemu człowiekowi z pełną świadomością,  że w dramatycznym momencie uratuje ona ludzkie życie albo pomoże wrócić do pełni sił.   Pragniemy podkreślić , że jest to dowód wysokiego zaangażowania  społecznego.  Papież Jan Paweł II w światowy Dzień Krwiodawców  w 2004 roku powiedział: „ Oddawać własną krew dobrowolnie i bezinteresownie to gest wysokiej wartości moralnej i obywatelskiej. To dar życia…. Niech dawcy krwi, którym należy się wdzięczność wszystkich będą coraz liczniejsi we wszystkich częściach świata” Apelujemy do wszystkich, którzy mogą oddać krew, żeby pamiętali  o tym,  że krwi nie da się wyprodukować, nie można jej tworzyć przemysłowo i jedynym sposobem jej otrzymania jest krwiodawstwo.

 Słowa podziękowania kierujemy do sponsorów  poczęstunku regeneracyjnego dla krwiodawców:

Panu Krzysztofowi Lelkowi – właścicielowi firmy Lewiatan w Dąbrowie Tarnowskiej

Panu Mariuszowi Sokołowskiemu właścicielowi  Firmy Handlowo – Usługowo – Produkcyjnej w Gruszowie Wielkim.

Państwu Małgorzacie i Dariuszowi Olesiom -właścicielom piekarni.

Bardzo dziękujemy za wsparcie w formie kanapek, które wzmacniały siły krwiodawców

i zapobiegały omdleniom. Jako społeczność szkolna cieszymy się , że nasz apel spotkał się z tak dużym odzewem i przyniósł wymierne rezultaty. Pragniemy poinformować, że łącznie podczas XXII OTWARTYCH AKCJI KRWIODAWSTWA do których przystąpiło łącznie 703 krwiodawców co stanowi  315.85  litrów najcenniejszego leku  – krwi, która ratuje życie niejednemu człowiekowi.

Zapraszamy do udziału w kolejnej akcji w 2019 roku.                                                                                                                            Organizatorzy