Promocja zdrowia wyzwaniem XXI wieku

2018  –  ROKIEM „ZDROWIA DLA WSZYSTKICH”

W ramach realizacji projektu PROMOCJA ZDROWIA w naszej szkole przypominamy o haśle Światowego Dnia Zdrowia w 2018 r. „ZDROWIE DLA WSZYSTKICH”. W związku z kończącym się rokiem 2018 pragniemy zwrócić uwagę wszystkich na otaczający nas problem poprzez niniejszy artykuł oraz tematy na naszej tablicy szkolnej dotyczącej ZDROWIA.

Choroby zakaźne

Wrzesień – ospa wietrzna, różyczka
Październik – Kleszczowe zapalenie mózgu (KZM) , krztusiec
Listopad – meningokoki, poliomyelitis
Grudzień  – cholera, gruźlica
Styczeń  – odra, świnka
Luty – tężec, toksoplazmoza
Marzec – HIV/AIDS
Kwiecień – szkarlatyna, mononukleoza
Maj – sepsa, wścieklizna
Czerwiec – Choroba bostońska, listerioza

Głównym założeniem kampanii tegorocznej jest skupienie uwagi na konieczności zapewnienia wszystkim ludziom dostępu do powszechnej opieki zdrowotnej na odpowiednim poziomie i możliwych do osiągnięcia zyskach płynących z tego faktu bez generowania dodatkowego obciążenia finansowego.

Cytując Dyrektora Generalnego WHO, „Nikt nie powinien wybierać między śmiercią, a trudnościami finansowymi. Nikt nie powinien wybierać pomiędzy kupieniem leków, a kupieniem jedzenia”.

Niestety, w dzisiejszych czasach, zbyt wielu ludzi ma duże trudności w dostępie do opieki zdrowotnej. „Powszechny” oznacza „dla wszystkich”, bez dyskryminacji i pominięcia kogokolwiek. Wszyscy i wszędzie mają prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych, których potrzebują, bez jednoczesnego spychania na skraj ubóstwa.

Oto niektóre fakty i liczby opisujące obecny stan powszechnej opieki zdrowotnej:

  • Co najmniej połowa światowej populacji nie ma dostępu do niezbędnych usług medycznych.
  • Niemal 100 milionów ludzi zostaje zepchniętych do skrajnego ubóstwa, zmuszona do przeżycia za 1,9 dolara (w Polsce 6,52 zł)*dziennie lub mniej z powodu       konieczności płacenia za usługi medyczne z własnej kieszeni.
  • Ponad 800 milionów ludzi (prawie 12% światowej populacji) przeznacza co najmniej 10% środków z domowego budżetu na wydatki związane ze zdrowiem własnym, chorego dziecka lub innego członka rodziny. Ponoszą tzw. „wydatki na sytuacje nadzwyczajne”.

CO MOŻESZ ZROBIĆ?

  • Dla przedstawicieli władz:

–  Zaangażowanie w zorganizowane dyskusje z szeroko rozumianymi instytucjami społecznymi, których dotyka problem powszechnej opieki zdrowotnej, a jednocześnie są niezbędne w jej osiągnięciu.

–  Uchwycenie żądań ludzi, ich opinii i oczekiwań wobec kwestii związanych z powszechną opieką zdrowotną, by usprawnić reakcje polityczne. Możliwe jest przeprowadzenie konsultacji społecznych poprzez spotkania bezpośrednie, ankiety lub referendum.

– Współpraca z lokalnymi organizacjami i działaczami w dziedzinie powszechnej opieki zdrowotnej, by wypracować realne rozwiązania wpływające na poprawę sytuacji.

  • Dla osób prywatnych, pracowników organizacji społecznych i instytucji opieki zdrowotnej:

–  Wyrażanie swoich potrzeb, opinii i oczekiwań lokalnym władzom, politykom, ministrom i innym reprezentantom.

– Wykorzystanie mediów do podzielenia się swoimi historiami z punktu widzenia społeczności i pacjentów dotkniętych problemem.

–  Organizowanie wydarzeń z pomocą mediów i serwisów społecznościowych, takich jak fora dyskusyjne, debaty polityczne, koncerty, marsze i wywiady, by umożliwić ludziom spotkania z ich reprezentantami politycznymi w kontekście powszechnej opieki zdrowotnej.

  • Dla przedstawicieli mediów:

–  Zwracanie uwagi na inicjatywy i interwencje mające pozytywny wpływ na dostęp do opieki zdrowotnej na odpowiednim poziomie i wsparcie finansowe ludzi i społeczności.

– Pokazanie konsekwencji braku dostępu do koniecznych świadczeń opieki zdrowotnej.

– Stworzenie platform do dialogu pomiędzy beneficjentami, społecznościami i ich reprezentantami a przedstawicielami władz, poprzez np. programy talk-show, wywiady i debaty radiowe.

Zespół do spraw Promocji Zdrowia