POWIATOWY KONKURS WIEDZY O HIV/AIDS

 Dnia 3 grudnia 2018 roku odbył się POWIATOWY KONKURS WIEDZY O HIV/AIDS  POD HASŁEM „CAŁA PRAWDA O AIDS”.

Organizatorami konkursu byli: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna oraz Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej.

Celami konkursu było:

·         podniesienie poziomu wiedzy na temat HIV/AIDS wśród młodzieży,

·         kształtowanie zachowań sprzyjających uniknięciu zakażenia HIV,

·         kształtowanie postawy akceptacji wobec osób zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS.

Zakres tematyczny konkursu:

Od uczestników konkursu była wymagana znajomość następujących zagadnień:

·         pochodzenie, budowa i biologia wirusa HIV,

·         przebieg zakażenia HIV (fazy, objawy, zakażenia oportunistyczne), o diagnostyka w kierunku HIV,

·         drogi szerzenia się zakażeń HIV,

·         czynniki i okoliczności sprzyjające zakażeniom HIV,

·         profilaktyka zakażeń w tym kampanie medialne i działalność Punktów Konsultacyjno-Diagnostycznych w kierunku HIV,

·          aspekty prawne związane z HIV/AIDS,

·         opieka nad chorym – podstawy wiedzy,

·         leczenie osób chorych na AIDS – podstawy wiedzy.

Uczniowie mieli za zadanie rozwiązać test 30 pytań zamkniętych oraz 5 otwartych w ciągu 45 minut. Jury dokonało oceny prac konkursowych oraz wyłoniło 3 laureatów (osoby z najwyższymi wynikami), którym zostały przyznane dyplomy i nagrody rzeczowe ( miejsce I, II, III ) ufundowane przez organizatorów konkursu. Ponadto wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy uczestnictwa w konkursie.

 

Uczniowie naszej szkoły, którzy brali udział w tym konkursie i otrzymali dyplomy to:

Roksana Kawa – klasa 1 TE/L

Katarzyna Fido z klasy 3 LP

Natalia Łabuz z klasy 3 TLH – wyróżniona nagrodą książkową

Jakub Kot z klasy 3 TLH

Natalia Zych z klasy 3 TLH

Marcelina Łazarz z klasy 3 TLH

Wszystkim serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału w konkursie za rok! J

 

Koordynator ds. promocji zdrowia:  Hanna Jamka

Pedagog Szkoły: Justyna Tomaszowicz