Szkoła Dialogu

Szkoła Dialogu to program edukacyjny, którego celem jest zapoznanie uczniów szkół ponadpodstawowych z historią Żydów w Polsce oraz ich wkładem w społeczny, kulturalny i ekonomiczny rozwój naszego kraju.

To unikalne przedsięwzięcie edukacyjne łączy odkrywanie historii, dekonstruuje uprzedzenia oraz inspiruje do zaangażowania w działania w przestrzeni publicznej własnej miejscowości.

8 października 2018 roku rozpoczęły się w naszej szkole 4-dniowe warsztaty prowadzone przez edukatorów z Forum Dialogu- Joannę Sarnecką i Marcina Krotlę.

Grupa uczniów z klas IIITE, IITH i ITE rozpoczęła osobistą podróż związaną z odkrywaniem przeszłości własnego miasteczka.  Jej finał miał miejsce 5 grudnia, kiedy odbyła się impreza podsumowująca projekt.  Młodzież wcieliła się w role przewodników po dąbrowskich judaicach, przygotowała program artystyczny złożony z piosenek w języku hebrajskim i tematycznych wierszy, wystawę  przedmiotów charakterystycznych dla wyznawców judaizmu oraz żydowskie przysmaki. Imprezę uświetnili swoją obecnością  burmistrz- Krzysztof Kaczmarski, wicestarosta Krzysztof Bryk oraz dyrektor OSK- Paweł Chojnowski.

Zaproszonych gości powitał dyrektor ZSP Nr2- Robert Pantera. W swym wystąpieniu w synagodze mówił o potrzebie podejmowania takich inicjatyw, ponieważ w historii naszego miasta i powiatu istnieje wiele nieodkrytych kart, zwłaszcza z okresu Holocaustu. Wicestarosta Krzysztof Bryk, gratulując imprezy, zwrócił uwagę, że wypełnia ona po części obowiązek  upamiętniania wspólnej  polsko- żydowskiej historii, który ciąży na naszym społeczeństwie.  Słowa pochwały za solidną pracę przewodników po dąbrowskich judaicach otrzymali uczniowie od dyrektora OSK, który sam taką działalnością zajmuje się od lat. od lat. Burmistrz Kaczmarski wyraził nadzieję wspólnego wyjazdu do Izraela dla tych, którzy szczególnie interesują się historią polsko-żydowską, Holocaustem i relacjami z tym krajem.

Impreza w ramach projektu Szkoła Dialogu weźmie udział w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Forum Dialogu.

https://www.facebook.com/pg/Zsp-Baczyński-Dąbrowa-Tarnowska-1543609715969571/photos/?tab=album&album_id=2132573173739886