Podziękowania za życzenia Świąteczne

Dyrekcja, grono pedagogiczne oraz pracownicy administracji i obsługi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego składają serdeczne podziękowania za nadesłane na adres szkoły życzenia Bożonarodzeniowe.

Jest nam niezmiernie miło, że pamiętają Państwo o nas, czego dowodem była spora ilość życzeń, jakie do nas nadeszły.

Podziękowania dla:

 1. Wiesław Krajewski – Poseł na Sejm RP
 2. Marek Sowa – Poseł na Sejm RP
 3. Lesław Wieczorek – Starosta Dąbrowski
 4. Krzysztof Bryk – Wicestarosta Dąbrowski
 5. Marta Chrabąszcz – Przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego
 6. Krzysztof Kaczmarski – Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej
 7. Dariusz Lizak – Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej
 8. Marek Lupa – Wójt Gminy Radgoszcz
 9. Krzysztof Gil – Wójt Gminy Gręboszów
 10. Marek Mosio – Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów
 11. Andrzej Giza – Kierownik Dąbrowskiego Biura Powiatowego ARiMR
 12. Piotr Bielaszka – Zastępca Dąbrowskiego Biura Powiatowego ARiMR
 13. Mariola Kobos – Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
 14. Nadkomisarz Mirosław Strach – Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej
 15. Podinspektor Bogumił Jedynak – Komendant Komisariatu Policji w Szczucinie
 16. Młodszy inspektor Lucjan Pałucki – I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej
 17. Krzysztof Kolarczyk – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
 18. Krzysztof Świerczek – Małopolski Wojewódzki Komendant Ochotniczych Hufców Pracy
 19. Tadeusz Gubernat – Starszy Cechu Rzemieślników
 20. Dorota Chłopek – Kierownik Biura Cechu Rzemieślników
 21. Marek Janik – Dyrektor Zarządu Drogowego w Dąbrowie Tarnowskiej
 22. Waldemar Malec – Prokurator Rejonowy
 23. Witold Swadźba – Zastępca Prokuratora Rejonowego
 24. SSR Zbigniew Lis – Prezes Sądu Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej
 25. Salomea Kozioł – Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego
 26. Halina Zdońska – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dąbrowie Tarnowskiej
 27. Maria Bielaszka – Dyrektor ŚDS w Dąbrowicy
 28. Bogdan Sosin – Prezes Stowarzyszenia „Otwarte Serce”
 29. Krystyna Guzik – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku
 30. Mariusz Toczek – Właściciel firmy QVADRO
 31. Urszula Mróz – Dyrektor Hospicjum i Domu Pomocy św. Br. Alberta w Dąbrowie Tarnowskiej
 32. Jolanta i Stanisław Rzeźniewscy
 33. Krystyna Brzeźińska
 34. Marian Łączyński – Przewodniczący Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Dąbrowie Tarnowskiej
 35. Barbara Fido
 36. Andrzej Dziedzic – Właściciel Biura Doradczo-Usługowego BHP
 37. Mariola Zdanowska
 38. Andrzej Drzazga – Prezes Zarządu Związku Dąbrowiaków
 39. Jerzy Posłuszny – Rektor WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej
 40. Magdalena Mach-Surowiec – Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie
 41. Dorota Długoń – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej
 42. Ks. Jarosław Jagiełło – Dziekan Wydziału Filozoficznego UP JPII
 43. Jadwiga Kusior – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie tarnowskiej
 44. Ryszard Micek – Dyrektor Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Tarnowskiej
 45. Barbara Golemo – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej
 46. Anna Fido – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej
 47. Barbara Czub – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borkach
 48. Agnieszka Anioł-Głuszek – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej
 49. Iwona Wrzoskiewicz-Słonka – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Dąbrowie Tarnowskiej
 50. Krzysztof Piotrowski – Dyrektor Jednostki Wspierającej Rodzinę w Dąbrowie Tarnowskiej
 51. Katarzyna Talar – Dyrektor Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych w Sutkowie
 52. Jarosław Boryczka – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu
 53. Alicja Krakowska – Kierownik Szkolenia Praktycznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu
 54. Jarosław Bartoń – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Oleśnie
 55. Irena Kawa – Dyrektor ŚDS w Oleśnicy
 56. Bogusława Molak – Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej
 57. Małgorzata Bułat – Dyrektor Centrum Polonii – Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu
 58. Lucyna Libera – Kierownik Żłobka Samorządowego w Dąbrowie Tarnowskiej
 59. Grażyna Kochanek – Komendant 6-24 Hufca Pracy
 60. Paweł Chojnowski – Dyrektor Dąbrowskiego Domu Kultury
 61. Elżbieta Wiatr – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Twórców Kultury Powiśla Dąbrowskiego
 62. Pracownicy Biblioteki Pedagogicznej