KONKURS Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

KONKURS Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW
KLAS ÓSMYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
ORAZ UCZNIÓW ZE SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH

Serdecznie zapraszamy uczniów klas ósmych szkoły podstawowej  oraz uczniów ze szkół gimnazjalnych do udziału w KONKURSIE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO .
Konkurs obejmuje rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego, reagowanie językowe oraz test leksykalno – gramatyczny. Zakres materiału i umiejętności objęty jest podstawą programową gimnazjum.

 Założenia ogólne:
 Konkurs przeznaczony jest dla uczniów gimnazjów z terenu powiatu dąbrowskiego.

 • Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej.
 • Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 • Konkurs odbywa się w jednej grupie zaawansowania.
 • Konkurs obejmuje jeden etap – szkolny.

Cele konkursu:

 • Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań językiem niemieckim.
 • Kształtowanie podstawowych umiejętności lingwistycznych i komunikacyjnych.
 • Stworzenie uczestnikom możliwości sprawdzenia posiadanej wiedzy i wyłonienie uczniów z najlepszą znajomością języka niemieckiego.
 • Pogłębienie motywacji do nauki języka niemieckiego i umacnianie wiary we własne siły.
 • Promocja języka niemieckiego.

Konkurs odbędzie się pod kierunkiem p. mgr Hanny Jamka  w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej, dnia 11.02.2019 r. tj. w poniedziałek o godzinie 8.50.  Przewidywany czas trwania egzaminu ok. 90 min.

Laureaci I-ego,  II-ego  oraz III-ego miejsca zostaną objęci priorytetem w rekrutacji do naszej szkoły.

Zgłoszenia uczestników proszę kierować do 07 lutego 2019 r. na mail nauczyciela języka niemieckiego do pani mgr Hanny Jamka: hanna.jamka@gmail.com

Z wyrazami szacunku
Hanna Jamka
Nauczyciel języka niemieckiego

Zalecana bibliografia:

 1. Jarząbek Alina Dorota, Koper Danuta. ABC Gimnazjalne. Egzamin z języka niemieckiego. WSiP. Warszawa. 2008.
 2. Nietrzebka Maciej. Grammatik „Alles klar“ – Gramatyka języka niemieckiego. WSiP. Warszawa. 2004.
 3. Tkaczyk Krzysztof. Grammatik für dich. WSiP. Warszawa. 2006.
 4. Wideńska Ewa. Wilkowska Monika. Trening gimnazjalny. Język niemiecki. Langenscheidt. Warszawa 2009