Zaproszenie na XVII Dzień Pamięci o Holocauście i Przeciwdziałaniu Zbrodniom przeciwko Ludzkości

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
im. K. K. Baczyńskiego
w Dąbrowie Tarnowskiej

organizuje
przy współpracy Dąbrowskiego Domu Kultury

15. 04. 2019 roku o godz. 9:00
w Dąbrowskim Domu Kultury
ul. Kościuszki 11

XVII Dzień Pamięci o Holocauście
i Przeciwdziałaniu Zbrodniom przeciwko Ludzkości

„Nie masz już w Polsce żydowskich miasteczek”

pod patronatem
Starosty Dąbrowskiego
i Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej

Zapraszamy młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w konkursach, spotkaniach z zaproszonymi gośćmi oraz imprezach towarzyszących.

Informacji na temat obchodów można zasięgnąć u organizatorów
ZSP Nr 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, ul. Kościuszki 5
tel. 14 6422521
e-mail: jestelmach@gmail.com

Program imprezy

I. Udział w zorganizowanych konkursach:

1. Konkurs Recytatorski
Z każdej szkoły można zgłosić 2 uczestników, którzy przygotowują do wygłoszenia utwór poetycki lub fragment prozy. Przy doborze repertuaru prosimy kierować się tematyką dotyczącą Holokaustu lub żydowskim pochodzeniem autora. Czas recytacji nie może przekraczać 3 minut.

2. Konkurs Wokalny
Uczestnicy przygotowują jeden utwór śpiewany, którego tekst lub muzyka związane są z kulturą żydowską; można korzystać z akompaniamentu.

3. Konkurs Tańca
Uczestnicy przygotowują jeden układ taneczny do muzyki żydowskiej; maksymalny czas prezentacji 5 minut.

4. Konkurs Fotograficzny
Przedmiotem oceny jury będą samodzielnie wykonane fotografie przedstawiające ślady historii, kultury i obyczajowości Żydów, dawnych mieszkańców „naszej małej ojczyzny”. Na odwrocie na załączonej lub naklejonej kartce winien znaleźć się krótki opis oraz dane autora.
Prace należy przesłać lub doręczyć do 5.04.2019 roku.

Dla zwycięzców przewidziano nagrody i dyplomy ufundowane przez sponsorów i organizatorów.

II. Spotkanie z młodzieżą z USA realizującą w Polsce projekt edukacyjny związany z Holocaustem

III. Udział w ogólnopolskiej „Akcji Żonkil”

IV. Projekcja filmu o tematyce Zagłady

V. Udział w zorganizowanych wystawach:
-„Judaica w fotografii współczesnej”
-publikacje na temat Zagłady

VI . Degustacja potraw z kuchni żydowskiej

Karta zgłoszeniowa
Udział należy potwierdzić do dnia 5 kwietnia 2019 r.

Rodzaj konkursu:…………………………………………………….
Imię i nazwisko ucznia:………………………………………………
Szkoła i klasa:………………………………………………………
………………………………………………………………………
Repertuar (w przypadku konkursu artystycznego): ………………
………………………………………………………………………
Imię i nazwisko opiekuna:………………………………………….