Pamiętamy!!

W dniu 15.02.2019 r. o godzinie 10:00 odbył się uroczysty apel upamiętniającą pamięć Premiera Jana Olszewskiego. Dyrektor szkoły pan Robert Pantera rozpoczął wystąpienie od wspomnienia Pana Premiera i omówienia zasad żałoby narodowej. Następnie   Pan Włodzimierz Piasecki poprowadził wykład opisujący postać i zasługi Jana Olszewskiego.

 

Jan Olszewski zmarł 7 lutego w wieku 88 lat. Był premierem w latach 1991-1992, obrońcą opozycjonistów w procesach politycznych w okresie PRL, doradcą prezydenta Lecha Kaczyńskiego, Kawalerem Orderu Orła Białego.