Wyniki analizy poziomu wiedzy uczniów nt. szkodliwości palenia tytoniu.

Dnia 21 listopada obchodziliśmy Światowy Dzień Rzucania Palenia. Z tego tytułu w naszej szkole została przeprowadzona analiza poziomu wiedzy uczniów nt. szkodliwości palenia tytoniu. Analiza została przeprowadzona wśród uczniów z różnych typów szkół i klas naszej szkoły.

Pani Sabina Orłowska – Grzech przeprowadziła test w 4 klasach zawodowych tj. w 1a, 1b, 1c, 3d a, w pozostałych 4 klasach tj. w 3 LO, 4 TL, 4 TE oraz 2 TL test przeprowadziła pani Hanna Jamka, która również wykonała szczegółową analizę osiągniętych wyników.

Najwyższy wynik z testu, który obejmował 40 pytań uzyskała klasa 3 LO osiągając 69% poprawnych odpowiedzi, a najniższy klasa 1c 42%.

Pytania, które nie sprawiły uczniom problemu dotyczyły m.in.  wiedzy nt. zakazu używania i sprzedaży  tytoniu i wyrobów tytoniowych osobom do lat 18 oraz wpływu palenia papierosów przez matkę na nierodzone dziecko. Analiza tych pytań wskazała na znajomość stanu rzeczy w 89% i 86%.

Wysoki wynik ogólny tj. 82% wśród wszystkich klas, które wzięły udział w analizie osiągnięto na pytanie o miejsca, w których obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

81% poprawnych odpowiedzi udzielono na pytanie o substancję chemiczną zawartą w papierosie, która prowadzi do uzależnienia.

Najbardziej problemowym pytaniem okazało się pytanie o prawdopodobieństwo zachorowania na raka płuc u palących i niepalących mężczyzn. Jedynie 23% wszystkich ankietowanych udzieliło popranej odpowiedzi.

Dość niski wynik 23% uzyskało pytanie o Światowy Dzień bez Tytoniu. Przypominamy zatem, iż 21 listopada to Światowy Dzień Rzucania Palenia a 31 maja to Światowy Dzień bez Tytoniu.

Uwadze zasługuje pytanie (26 % poprawnych odpowiedzi) o czas ile statystycznie palacz traci czasu na palenie tytoniu (ok. 3,5 godz. dziennie), pytanie (28 % poprawnych odpowiedzi)  o metanol, jedną z substancji zawartych w dymie tytoniowym, (zawarty także w benzynie silnikowej) oraz pytanie (27 % poprawnych odpowiedzi)  o witaminę, którą palacze powinni przyjmować w większej dawce niż osoby niepalące (witaminę C).

Dym papierosowy zawiera szereg substancji działających niekorzystnie na ustrój człowieka. Długotrwałe działanie tych składników prowadzi do zmian chorobowych w wielu narządach.

 1. Nikotyna – bezpośrednio oddziałuje na ośrodkowy i autonomiczny układ nerwowy, układ krążenia,  podnosi ciśnienie tętnicze krwi, uszkadza naczynia krwionośne.
 2. Substancje drażniące – sprzyjają powstawaniu przewlekłego nieżytu oskrzeli.
 3. Substancje rakotwórcze – mogą powodować rozwój tkanki nowotworowej.
 4. Tlenek węgla – powoduje niedotlenienie tkanek, uszkadza śródbłonek tętnic.

Statystyka dla Polski, jeśli chodzi o ilość osób palących – jest bardzo niekorzystna. Obecnie palenie rozpoczyna się znacznie wcześniej, częściej pali młodzież i kobiety. Trudno nie wspomnieć również o tak zwanym paleniu biernym.

PALACZE NIE SĄ JEDYNYMI OFIARAMI PALENIA TYTONIU. DYM PAPIEROSOWY WDYCHANY PRZEZ OSOBY NIEPALĄCE JEST RÓWNIEŻ GROŹNY DLA ZDROWIA, A CZĘSTO NAWET ŚMIERTELNY.

9 wskazówek jak rzucić palenie ( wg Światowej Organizacji Zdrowia):

Zdecyduj się kiedy przestaniesz palić i zrób to. Większość ludzi, którzy z powodzeniem rzucają palenie czyni to od razu.

 1. Kiedy przestaniesz palić, możesz doświadczyć pewnych oznak wskazujących na to, że twój organizm przezwycięża skutki palenia. Nie martw się, gdyż są to objawy zupełnie normalne i zanikną w krótkim czasie.
 2. Bądź zajęty w ciągu pierwszych kilku dni to łatwiej je przetrwasz. Wyrzuć wszystkie papierosy.
 3. Pij dużo wody.
 4. Bądź bardziej aktywny. To Ci pozwoli się rozluźnić.
 5. Pieniądze zaoszczędzone na papierosy wydaj na coś, co sprawi Ci przyjemność.
 6. Zmień tryb życia. Unikaj przechodzenia koło sklepu, w którym zwykle kupowałeś papierosy.
 7. Nie wykorzystuj sytuacji kryzysowych lub specjalnych okazji jako wymówek, by zapalić tylko jednego papierosa.
 8. Jeśli martwisz się, że przytyjesz, uważaj szczególnie na dietę lub znajdź sposoby na aktywne spędzanie czasu.
 9. Ciesz się z każdego dnia. Każdy dzień bez papierosa to dobra wiadomość dla Twojego zdrowia i Twojej kieszeni.

WSZYSTKIM BIORĄCYM UDZIAŁ W ANALIZIE SERDECZNIE DZIĘKUJEMY I GRATULUJEMY WIEDZY NT. SZKODLIWOŚCI PALENIA TYTONIU!

Hanna Jamka

Koordynator zespołu ds. promocji zdrowia